Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Ulubione

Ulubione

Funkcja Ulubione umożliwia przechowywanie ulubionych celów treningowych. W M460 można jednocześnie zapisać 20 ulubionych ustawień. Liczba ulubionych w serwisie Flow jest nieograniczona. Jeśli w serwisie Flow zapisano ponad 20 ulubionych ustawień, podczas synchronizacji do pamięci M460 przesłanych zostanie pierwsze 20 ulubionych z listy.

Możesz zmieniać kolejność ulubionych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz ustawienie, które chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij je, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie celu treningowego do ulubionych:

  1. Wyznacz swój cel treningowy.
  2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
  3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

lub

  1. Wybierz istniejący cel z menu Dziennik.
  2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
  3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

Edytowanie ulubionych

  1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione trasy i cele treningowe.
  2. Wybierz ulubione ustawienie, które chcesz edytować: zmień nazwę celu lub kliknij ikonę edytowania w prawym dolnym rogu, aby modyfikować cel.

Usuwanie ulubionych

Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu celu treningowego, aby usunąć go z listy ulubionych.