Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia ogólne, wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne

W menu Ustawienia ogólne znajdują się następujące pozycje:

 • Łączenie i synchron.
 • Ustawienia lampki
 • Tryb samolotowy
 • Czas
 • Data
 • Pierwszy dzień tygodnia
 • Dźwięk przycisków
 • Blokada przycisków
 • Jednostki
 • Język
 • Informacje o produkcie

Łączenie i synchronizacja

 • Połącz i synchronizuj urz. mobilne: Łączenie urządzeń mobilnych z M460.
 • Łączenie z innym urządzeniem: Łączenie nadajników na klatkę piersiową i sensorów rowerowych z M460.
 • Połączone urządzenia: Przeglądanie wszystkich urządzeń połączonych z M460.
 • Synchronizuj dane: Synchronizowanie danych z aplikacją Flow. Opcja Synchronizuj dane staje się dostępna po połączeniu M460 z urządzeniem mobilnym.

Ustawienia lampki

 • Lampka: Wybierz Ręczne włączanie lampy przedniej lub Automatyczne włączanie lampy przedniej
  • Ręczne wł. lampki: Ręczne uruchamianie lampki poprzez Szybkie menu.
  • Automatyczne wł. lampki: M460 włącza i wyłącza lampkę w zależności od ilości światła.
 • Tryb pracy: Wybierz Ciemno, Zmierzch lub Jasno.
 • Szybkość migania: Wybierz Miganie wył., Wolne, Szybkie lub Bardzo szybkie.

Tryb samolotowy

Wybierz Włączony lub Wyłączony

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem. Nie możesz rejestrować treningów za pomocą sensorów Bluetooth® Smart ani synchronizować danych za pomocą aplikacji mobilnej Polar Flow, ponieważ funkcja Bluetooth® Smart jest wyłączona.

Czas

Ustaw format zegara: 24-godzinny lub 12-godzinny. Następnie ustaw godzinę.

Data

Ustaw datę. Ustaw również Format daty. Dostępne są następujące opcje: mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr lub rrrr.mm.dd.

Pierwszy dzień tygodnia

Wybierz pierwszy dzień tygodnia. Wybierz Poniedziałek, Sobota lub Niedziela.

Dźwięk przycisków

Wybierz Włączony lub Wyłączony, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków.

Pamiętaj, że to ustawienie nie wpływa na ustawienia sygnałów dźwiękowych. Dźwięki podczas treningu można zmieniać w ustawieniach profili sportowych. Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia profili sportowych.

Blokada przycisków

Wybierz Blokada ręczna lub Blokada automatyczna. W przypadku opcji Blokada ręczna przyciski możesz blokować ręcznie, korzystając z Szybkiego menu. Wybór opcji Blokada automatyczna powoduje automatyczne zablokowanie przycisków po upływie 60 sekund.

Jednostki

Wybierz układ metryczny (kg, cm) lub imperialny (lb, ft). Ustaw jednostki, w jakich wyrażane są masa ciała, wzrost, dystans i prędkość.

Język

Wybierz: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi lub Svenska. Ustaw język M460.

Informacje o produkcie

Sprawdź numer identyfikacyjny M460, wersję oprogramowania sprzętowego, model sprzętu i termin ważności A-GPS.