Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Test wydolności

Test wydolności

Test wydolności Polar pozwala szybko i łatwo określić wydolność tlenową (sprawność układu krążenia) w trakcie odpoczynku. Jego wynik – wskaźnik OwnIndex – jest porównywalny ze wskaźnikiem maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu (VO2max), stosowanym do oceny wydolności tlenowej. Długotrwała aktywność fizyczna, tętno, zmienność rytmu serca w trakcie odpoczynku, płeć, wiek, wzrost, masa ciała – wszystkie te czynniki mają wpływ na wartość wskaźnika OwnIndex. Test wydolności Polar jest przewidziany dla zdrowych osób dorosłych.

Wydolność tlenowa określa zdolność układu krążenia do rozprowadzania tlenu w ciele człowieka. Im lepsza jest Twoja wydolność tlenowa, tym silniejsze i sprawniejsze masz serce. Wysoka wydolność tlenowa przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Związana jest na przykład z obniżeniem wysokiego ciśnienia krwi, a tym samym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz zawału. Jeśli chcesz zwiększyć swą wydolność tlenową, wystarczy około sześciu tygodni regularnego treningu, aby odnotować znaczącą zmianę wskaźnika OwnIndex. Osoby o mniejszej wydolności zauważają postęp nawet szybciej. Im lepsza jest wydolność tlenowa, tym mniejsze są zmiany wskaźnika OwnIndex na lepsze.

Najlepszym sposobem poprawienia wydolności tlenowej jest stosowanie tych rodzajów treningu, w których angażowane są duże grupy mięśni. Do tego rodzaju aktywności należą: bieganie, jazda na rowerze, spacerowanie, wiosłowanie, pływanie, jazda na łyżwach lub wrotkach oraz bieg na nartach. Aby śledzić swoje postępy, rozpocznij od kilkakrotnego pomiaru wskaźnika OwnIndex w ciągu pierwszych dwóch tygodni w celu uzyskania wartości bazowej, po czym powtarzaj test mniej więcej raz na miesiąc.

Aby móc sprawdzić wiarygodność wyników, musisz spełnić następujące podstawowe warunki:

  • Możesz przeprowadzić test w dowolnym miejscu – w domu, w biurze czy w siłowni – pod warunkiem, że w otoczeniu będzie panował spokój. Nie może tam być żadnych rozpraszających odgłosów (np. dźwięków telewizora, radia bądź telefonu) ani ludzi, którzy mówią do Ciebie.
  • Wykonuj test zawsze w tym samym otoczeniu i o tej samej godzinie.
  • Unikaj spożywania wysokokalorycznych posiłków bądź palenia na 2–3 godziny przed rozpoczęciem testu.
  • Unikaj dużego wysiłku fizycznego, alkoholu oraz farmakologicznych środków stymulujących w dniu wykonania testu oraz w dniu go poprzedzającym.
  • Zrelaksuj się i uspokój. Przed rozpoczęciem testu połóż się i relaksuj przez 1–3 minuty.

Przed rozpoczęciem testu

Załóż nadajnik na klatkę piersiową. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Zakładanie nadajnika na klatkę piersiową.

Przed rozpoczęciem testu przejdź do Ustawienia > Informacje o użytkowniku i sprawdź, czy wprowadzone dane, m.in. dotyczące aktywności fizycznej, są prawdziwe.

Przebieg testu

Aby przeprowadzić test, przejdź do Testy > Test wydolności > Odpręż się i zacznij test.

  • Wyświetli się komunikat Szukanie nadajnika na klatkę piersiową. Po znalezieniu tętna wyświetlone zostaną wykres i bieżąca wartość tętna oraz komunikat Leż i odpręż się. Bądź stale zrelaksowany i ograniczaj ruchy ciała oraz kontakty z innymi ludźmi.
  • Test możesz przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk BACK. Wyświetlony zostanie komunikat Anulowano test.

Jeśli M460 nie odbiera sygnału tętna, wyświetlony zostanie komunikat Test nie powiódł się. W takim przypadku sprawdź, czy elektrody nadajnika na klatkę piersiową są wilgotne, a pasek materiałowy przylega ściśle do ciała.

Wyniki testu

Zakończenie testu jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. Wyświetlone zostaną jego wyniki oraz szacunkowa wartość VO2max.

Wyświetlone zostanie pytanie Zaktualizować VO2max zgodnie z ustawieniami?

  • Wybierz Tak, aby zapisać wartość w menu Informacje o użytkowniku.
  • Wybierz Nie tylko w sytuacji, jeżeli niedawno mierzono wartość VO2max i różni się ona o ponad jedną klasę poziomu wydolności od wyniku pomiaru.

Wyniki ostatniego testu są dostępne w Testy > Fitness Test > Ostatni wynik. Dostępne są tylko wyniki ostatnio przeprowadzanego testu.

Wyniki testu wydolności w postaci graficznej są dostępne w serwisie internetowym Flow: przejdź do serwisu i wybierz test, korzystając z opcji Dziennik, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Klasy poziomu wydolności

Mężczyźni

Wiek/liczba lat B. niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kobiety

Wiek/liczba lat B. niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klasyfikacja ta opiera się na przeglądzie 62 prac studyjnych, w ramach których wskaźnik VO2max zmierzono w sposób bezpośredni zdrowym dorosłym mieszkańcom USA, Kanady i 7 krajów europejskich. Źródło: Shvartz E., Reibold R.C. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. (Normy wydolności tlenowej mężczyzn i kobiet w wieku od 6 do 75 lat: ocena.) Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

Wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu (VO2max) jest bezpośrednio związany z wydolnością sercowo-oddechową, gdyż to płuca i serce są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu do naszych tkanek. VO2max (wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu służący do określania maksymalnej wydolności tlenowej) stanowi maksymalny współczynnik spalania tlenu przez organizm podczas intensywnego wysiłku. Jest on bezpośrednio związany z maksymalną zdolnością serca do pompowania krwi do mięśni. Wartość VO2max może być zmierzona lub uzyskana podczas testów wydolności (np. maksymalnej próby wysiłkowej, submaksymalnej próby wysiłkowej, Testu wydolności Polar). Wskaźnik VO2max precyzyjnie określa wydolność sercowo-oddechową i pozwala przewidzieć zdolność organizmu do wysiłku podczas bardzo intensywnych ćwiczeń, takich jak: bieganie długodystansowe, jazda na rowerze, bieg na nartach i pływanie.

Wskaźnik VO2max można wyrazić w mililitrach na minutę (ml/min = ml ■ min-1) lub w mililitrach na minutę na kilogram masy ciała (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).