Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora

M460 jest wyposażony we wbudowany akumulator. Użyj kabla USB dołączonego do zestawu, aby naładować produkt, podłączając go do portu USB komputera. Akumulator można również naładować, podłączając go do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania urządzenia z gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). W przypadku korzystania z zasilacza AC sprawdź, czy jest on oznaczony do użytku z wyjściami maks. 5 V DC i czy dostarcza przynajmniej 500 mA. Korzystaj wyłącznie z zasilaczy AC posiadających odpowiednie zabezpieczenia (zawierających oznaczenia „LPS” lub „Limited Power Supply” albo posiadających certyfikat UL).

  1. Unieś gumową zaślepkę portu USB. Podłącz złącze micro-USB do portu USB urządzenia M460, a drugi koniec kabla do komputera.

  2. Wyświetlony zostanie komunikat Ładowanie.
  3. Po pełnym naładowaniu urządzenia M460 wyświetlony zostanie komunikat Zakończono ładowanie.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość. Na nieużywany port USB należy nałożyć zaślepkę.

Nie ładować akumulatora, gdy pulsometr M460 jest mokry.

Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C/32°F lub powyżej 50°C/122°F. Ładowanie M460 w środowisku o temperaturze spoza określonego zakresu, zwłaszcza w przypadku podwyższonej temperatury, może doprowadzić do trwałego zmniejszenia pojemności baterii.

Czas działania akumulatora

Czas działania akumulatora wynosi do 16 godzin, jeśli GPS i nadajnik na klatkę piersiową są uruchomione. Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak: temperatura otoczenia, w którym M460 jest używane, wybrane funkcje (np. lampka, która skraca czas działania) i zużycie akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Niski poziom akumulatora. Podłącz do ładowania

Poziom naładowania akumulatora jest niski. Zalecane jest ładowanie M460.

Naładuj akumulator przed treningiem

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zarejestrować trening.

Nie można rozpocząć rejestracji nowego treningu do czasu naładowania akumulatora M460.

Gdy wyświetlacz M460 jest pusty, oznacza to, że akumulator wyczerpał się lub urządzenie przeszło w tryb spoczynku. M460 przechodzi w tryb spoczynku automatycznie, gdy wyświetlany jest ekran zegara i przez dziesięć minut nie naciśnięto żadnego przycisku. Aktywacja urządzenia następuje po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku. Jeśli aktywacja urządzenia nie następuje, należy je naładować.