Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia profili sportowych

Ustawienia profili sportowych

Dopasuj ustawienia profili sportowych do swoich potrzeb. Aby edytować ustawienia profili sportowych w M460, przejdź do menu Ustawienia > Profile sportowe. Podczas uprawiania danego sportu możesz np. włączyć/wyłączyć funkcję GPS.

Więcej opcji ustawień jest dostępnych w serwisie internetowym Flow. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w serwisie Flow.

W trybie przedtreningowym masz do dyspozycji sześć domyślnych profili sportowych. Dzięki serwisowi Flow możesz dodać nowe dyscypliny sportowe do listy i zsynchronizować je z M460. W urządzeniu M460 można jednocześnie zapisać 20 dyscyplin. Liczba profili sportowych w serwisie Flow jest nieograniczona.

Domyślnie, w menu Profile sportowe są zapisane następujące profile:

 • Kolarstwo
 • Kolarstwo szosowe
 • Rower stacjonarny
 • Kolarstwo górskie
 • Tr. na zewnątrz
 • Tr. w budynku

Jeżeli edytowałeś profile sportowe w serwisie Flow i zsynchronizowałeś je z M460 przed rozpoczęciem pierwszego treningu, lista profili sportowych będzie zawierała zmodyfikowane profile.

Ustawienia

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia profili sportowych, przejdź do menu Ustawienia > Profile sportowe i wybierz profil, który chcesz edytować. Dostęp do ustawień profili sportowych jest również możliwy w trybie przedtreningowym po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PODŚWIETLENIE.

 • Dźwięki podczas treningu: wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Ustawienia mocy roweru: Wyświetlanie mocy: Wybierz sposób wyświetlania mocy (Waty (W), Waty/kg (W/kg) lub % FTP). Moc, średnia z wybranego okresu: ustaw częstotliwość zapisywania. Wybierz 1, 3, 5, 10, 15, 30 lub 60 sekund. Ustaw wartość FTP: wprowadź swoją wartość FTP (wartość progowa mocy). Wybierz wartość z zakresu od 60 do 600 watów. Sprawdź limity stref mocy: sprawdź limity swoich stref mocy.

  Ustawienia mocy roweru są widoczne tylko po połączeniu z Kéo Power.

 • Rejestrowanie danych GPS: wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Kalibruj sensor mocy: Kalibracja sensora mocy jest dostępna tylko po wybraniu menu ustawień profili sportowych w trybie przedtreningowym i połączeniu sensora. Więcej informacji na temat kalibracji znajduje się w części Sensor mocy Polar LOOK Kéo Bluetooth® Smart
 • Ustawienia roweru: Wielkość koła:  ustaw wielkość koła w milimetrach. Więcej informacji znajduje się w części Pomiar wielkości kół. Długość korby: wprowadź długość korby w milimetrach. Wykorzystane sensory: wyświetla wszystkie sensory przypisane do roweru.
 • Kalibruj wys. n.p.m.: ustaw prawidłową wysokość n.p.m. Jeśli znasz wysokość n.p.m., na której znajdujesz się w danej chwili, zalecane jest przeprowadzenie kalibracji ręcznej.

  Kalibracja pomiaru wysokości jest dostępna tylko po wybraniu menu ustawień profili sportowych w trybie przedtreningowym lub treningowym.

 • Ust. prędkości: Podgląd prędkości: wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę). Sprawdź limity stref prędkości: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref prędkości.
 • Ust. pauzy autom.: Automatyczna pauza: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona trening zostanie automatycznie wstrzymany, jeśli się zatrzymasz. Prędkość aktywacji: wybierz prędkość, przy której rejestrowanie treningu jest wstrzymywane.
 • Automat. okrąż.: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Aby opcje automatycznej pauzy lub automatycznego wykrywania okrążeń na podstawie dystansu były dostępne, musisz korzystać z funkcji GPS lub sensora prędkości Polar Bluetooth® Smart.

Pamiętaj, że w szeregu profili sportów halowych, grupowych i drużynowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe posiadają domyślnie włączoną funkcję transmisji Bluetooth z poziomu listy profili sportowych Polar. Transmisję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach profili sportowych.