Jesteś tutaj: Trening > Funkcje dostępne podczas treningu

Funkcje dostępne podczas treningu

Zapisywanie okrążeń

Naciśnij przycisk START, aby zapisać okrążenie. Okrążenia mogą także zapisywać się automatycznie. W ustawieniach profili sportowych ustaw Automat. okrąż. na Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Blokowanie strefy tętna, prędkości lub mocy

Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować bieżącą strefę. Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować/odblokować strefę. Jeśli Twoje tętno, prędkość lub moc znajdzie się poza zablokowaną strefą, otrzymasz powiadomienie dźwiękowe.

Strefy tętna, prędkości i mocy mogą zostać włączone w serwisie internetowym Flow. Możesz dostosować każdą ze stref do każdego z dostępnych profili sportowych. Aby edytować strefy, zaloguj się do serwisu internetowego Flow i kliknij swoje imię w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz Profile sportowe, a następnie profil sportowy, który chcesz edytować. Strefy mogą być dostosowane w ustawieniach tętna, prędkości/tempa i mocy. Po zakończeniu edytowania stref prześlij je do swojego urządzenia treningowego za pomocą FlowSync.

Zmiana fazy podczas treningu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT. Wyświetlone zostanie Szybkie menu. Wybierz z listy Rozpocznij kolejną fazę, a następnie naciśnij przycisk START. Jeśli wybrano opcję zmiany automatycznej, po zakończeniu jednej fazy nastąpi automatyczne przejście do kolejnej fazy. Otrzymasz powiadomienie dźwiękowe.

W serwisie internetowym Flow możesz utworzyć cele treningów interwałowych. Więcej informacji znajduje się w części Cele treningowe.

Zmiana ustawień w Szybkim menu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT. Wyświetlone zostanie Szybkie menu. Możesz zmienić określone ustawienia bez konieczności wstrzymywania treningu. Więcej informacji znajduje się w części Szybkie menu.