Jesteś tutaj: Trening > Rozpoczynanie treningu

Rozpoczynanie treningu

 1. Z poziomu ekranu zegara naciśnij START, aby włączyć tryb przedtreningowy.

  >
 2. W trybie przedtreningowym za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.

  Aby zmienić ustawienia profilu sportowego przed rozpoczęciem treningu w trybie przedtreningowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Aby powrócić do trybu przedtreningowego, naciśnij WSTECZ.

  Jeśli dla wybranego profilu sportowego aktywowano funkcję GPS i/lub kompatybilny sensorBluetooth® Smart , M460 automatycznie zacznie szukać sygnału.

  Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż M460 wykryje sygnał GPS, sygnały z sensorów oraz Twoje tętno. Dzięki temu dane treningowe będą dokładne. Aby wyszukać sygnał z satelitów GPS, wyjdź na zewnątrz, w miejsce oddalone od wysokich budynków i drzew. Trzymaj M460 nieruchomo z wyświetlaczem skierowanym w górę. Nie ruszaj się do momentu odebrania przez M460 sygnału z satelitów.

  Uzyskiwanie sygnału GPS przebiega szybko dzięki funkcji Assisted GPS (A-GPS). Po synchronizacji urządzenia M460 z serwisem Flow za pomocą oprogramowania FlowSync następuje aktualizacja pliku A-GPS z danymi. Jeśli termin ważności pliku z danymi A-GPS upłynął lub jeśli M460 nie został jeszcze zsynchronizowany, uzyskiwanie sygnału może potrwać dłużej. Więcej informacji znajduje się w części Assisted GPS (A-GPS).

 3. Gdy M460 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

  Tętno: wyświetlenie informacji o Twoim tętnie oznacza, że M460 wykrył sygnał nadajnika na klatkę piersiową.

  GPS: procentowa wartość wyświetlona obok ikony GPS wskazuje poziom gotowości GPS do pomiaru. Gdy wskaźnik osiągnie wartość 100%, wyświetlony zostanie komunikat OK.

  Sensory rowerowe: po znalezieniu sensora komunikat OK pojawi się obok jego ikony. Jeśli przypisano sensory do więcej niż jednego roweru, obok ikony roweru wyświetlona zostanie liczba oznaczająca używany rower. M460 wybiera rower, do którego przypisany jest najbliższy sensor.

  Przykład:

  Sensor prędkości przypisano do Roweru 1, a inny sensor do Roweru 2. Oba rowery są w pobliżu, gdy przechodzisz do trybu przedtreningowego w m450. Sensor prędkości w Rowerze 1 znajduje się bliżej M460. Dlatego M460 wybiera Rower 1. Numer 1 wyświetlany jest obok jego ikony.

  Jeśli chciałeś użyć Roweru 2, wykonaj następujące czynności:

  • Wróć do trybu wyświetlania czasu. Zwiększ dystans między M460 a Rowerem 1 tak, aby Rower 2 znajdował się bliżej M460. Przejdź do trybu przedtreningowego.
  • Przyłóż M460 do sensora Roweru 2.

Rozpoczynanie treningu z celem treningowym

Możesz wyznaczać szczegółowe cele treningowe w serwisie internetowym Flow i synchronizować je z M460 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow. Podczas treningu możesz łatwo korzystać ze wskazówek wyświetlanych na Twoim urządzeniu.

Aby rozpocząć trening z celem treningowym, wykonaj następujące czynności:

 1. Rozpocznij, przechodząc do ekranu Dziennik lub menu Ulubione.

 2. Na ekranie Dziennik wybierz dzień, na który został zaplanowany cel i naciśnij przycisk START. Wybierz cel z listy i ponownie naciśnij przycisk START. Wyświetlone zostaną wszelkie notatki dodane do celu.

  lub

  Wybierz cel z listy Ulubione, a następnie naciśnij START. Wyświetlone zostaną wszelkie notatki dodane do celu.

 3. Naciśnij przycisk START, aby włączyć tryb przedtreningowy. Następnie wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.

 4. Gdy M460 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Więcej informacji na temat celów treningowych znajduje się w części Cele treningowe.

Rozpoczynanie treningu z timerem interwałów

Możesz ustawić jeden powtarzający się timer lub dwa zamienne, działające w oparciu o czas i/lub dystans. Będą one pomagać Ci dostosować okresy odpoczynku w treningu interwałowym.

 1. Rozpocznij, przechodząc do menu Timery > Timer interwałów. Wybierz Ustaw timer(y), aby stworzyć nowe timery.
 2. Wybierz Na podst. czasu lub Na podst. dystansu:
  • Na podst. czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, po czym naciśnij START.
  • Na podst. dystansu: Ustaw dystans timera, po czym naciśnij START.
 3. Wyświetli się komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić kolejny timer, wybierz Tak, po czym powtórz krok drugi.
 4. Na koniec wybierz Rozpocznij X,XX km/XX:XX i naciśnij START, aby wejść do trybu przedtreningowego, po czym wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.
 5. Gdy M460 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Timer interwałów możesz również uruchomić w trakcie treningu, np. po rozgrzewce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu, a następnie wybierz Timer interwałów.