Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow

Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow

M460 zawiera domyślnie sześć profili sportowych. Dzięki serwisowi internetowemu Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe, a także edytować wszystkie dostępne profile. W pulsometrze M460 można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Liczba profili sportowych w serwisie Flow jest nieograniczona. Jeśli w serwisie Flow zapisałeś ponad 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do pamięci M460 przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy.

Możesz zmieniać kolejność profili sportowych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz sport, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję Dodaj profil sportowy i wybierz sport z listy.
 4. Sport zostanie dodany do listy.

Edytowanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję Edytuj pod sportem, który chcesz edytować.

W danym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Podstawowe ustawienia

 • Automatyczne okrążenia (dostępne opcje: czas trwania lub dystans)
 • Dźwięki podczas treningu
 • Podgląd prędkości

Tętno

 • Podgląd tętna (uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks).
 • Tętno widoczne dla innych urządzeń (inne kompatybilne urządzenia, wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth ® Smart (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno).
 • Ustawienia strefy tętna (strefy tętna pozwalają na łatwy wybór i monitoring intensywności treningu. Jeśli wybierzesz opcję Domyślna, nie możesz zmieniać limitów tętna. Jeśli wybierzesz opcję Dowolne, możesz zmieniać wszystkie limity. Domyślne limity dla strefy tętna są obliczane na podstawie Twojego maksymalnego tętna).

Widok ekranów treningowych

Wybierz, które informacje mają być wyświetlane podczas treningów. Dla każdego profilu sportowego możesz ustawić łącznie osiem podglądów danych treningowych. Każdy podgląd może zawierać maksymalnie cztery pola z danymi.

Kliknij ikonę ołówka na obecnym ekranie, aby go edytować lub dodać nowy podgląd. Dla danego podglądu możesz wybrać maksymalnie cztery pozycje z siedmiu kategorii:

CZAS OTOCZENIE DANE OSOBISTE DYSTANS
 • Pora dnia
 • Czas trwania
 • Czas okrążenia
 • Automatyczny czas okrążenia
 • Czas ostatniego okrążenia
 • Wysokość n.p.m.
 • Suma wzniesień
 • Wzniesienie na okrążenie
 • Wzniesienie na automatyczne okrążenie
 • Suma spadków
 • Spadek terenu na okrążenie
 • Spadek terenu na automatyczne okrążenie
 • Inklinometr
 • Temperatura
 • Tętno
 • Średnie tętno
 • Średnie tętno okrążenia
 • Automatyczne średnie tętno okrążenia
 • Średnie tętno ostatniego okrążenia
 • Maksymalne tętno
 • Maksymalne tętno okrążenia
 • Automatyczne maksymalne tętno okrążenia
 • Maksymalne tętno ostatniego okrążenia
 • Kalorie
 • Wskaźnik strefy tętna
 • Czas w strefach tętna
 • Limity tętna
 • Dystans
 • Dystans okrążenia
 • Automatyczny dystans okrążenia
PRĘDKOŚĆ KADENCJA MOC TRAININGPEAKS
 • Prędkość/tempo
 • Średnia prędkość/tempo
 • Średnia prędkość/tempo podczas okrążenia
 • Średnia prędkość/tempo podczas automatycznego okrążenia
 • Średnia prędkość/tempo podczas ostatniego okrążenia
 • Maksymalna prędkość/tempo
 • Maksymalna prędkość/tempo podczas okrążenia
 • Maksymalna prędkość/tempo podczas automatycznego okrążenia
 • Maksymalna prędkość/tempo podczas ostatniego okrążenia
 • Wskaźnik prędkości/tempa
 • Dystans w strefach prędkości/tempa
 • Czas w strefach prędkości/tempa
 • Limity prędkości/tempa
 • Kadencja
 • Średnia kadencja
 • Średnia kadencja podczas okrążenia
 • Średnia kadencja podczas automatycznego okrążenia
 • Średnia kadencja podczas ostatniego okrążenia
 • Maksymalna kadencja
 • Maksymalna kadencja podczas okrążenia
 • Moc
 • Średnia moc z wybranego okresu
 • Średnia moc
 • Średnia moc podczas okrążenia
 • Średnia moc podczas automatycznego okrążenia
 • Średnia moc podczas ostatniego okrążenia
 • Maksymalna moc
 • Maksymalna moc podczas okrążenia
 • Maksymalna moc podczas automatycznego okrążenia
 • Maksymalna moc podczas ostatniego okrążenia
 • Wskaźnik strefy mocy
 • Maksymalna siła obrotu
 • Nacisk lewej/prawej nogi
 • Średni nacisk lewej/prawej nogi
 • Średni nacisk lewej/prawej nogi podczas okrążenia
 • Średni nacisk lewej/prawej nogi podczas okrążenia
 • Średni nacisk lewej/prawej nogi podczas ostatniego okrążenia
 • Okrążenie automatyczne - NORMALIZED POWER
 • Okrążenie automatyczne - INTENSITY FACTOR
 • Okrążenie automatyczne - TRAINING STRESS SCORE
 • NORMALIZED POWER
 • INTENSITY FACTOR
 • TRAINING STRESS SCORE
 • Okrążenie - NORMALIZED POWER
 • Okrążenie - INTENSITY FACTOR
 • Okrążenie - TRAINING STRESS SCORE
 • Ostatnie okrążenie - NORMALIZED POWER
 • Ostatnie okrążenie - INTENSITY FACTOR
 • Ostatnie okrążenie - TRAINING STRESS SCORE

 

W zależności od sposobu wyświetlania mocy wybranego w Ustawieniach profili sportowych wydatek mocy wyrażony jest w: W (waty), W/kg (waty/kg) lub% FTP (% wartości progowej mocy).

Po ustawieniu profilu sportowego kliknij Zapisz. Aby zsynchronizować ustawienia z M460, wybierz polecenie synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync.

Pamiętaj, że w szeregu profili sportów halowych, grupowych i drużynowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe posiadają domyślnie włączoną funkcję transmisji Bluetooth z poziomu listy profili sportowych Polar. Transmisję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach profili sportowych.