Jesteś tutaj: Funkcje > GPS

Assisted GPS (A-GPS)

M460 posiada wbudowany sensor GPS zapewniający dokładny pomiar prędkości i dystansu podczas treningu wielu dyscyplin uprawianych na świeżym powietrzu. Ponadto umożliwia (po zakończeniu treningu) wyświetlenie trasy na mapie za pomocą aplikacji Flow lub serwisu internetowego.

M460 wykorzystuje technologię AssistNow® Offline, która przyspiesza akwizycję sygnałów GPS. Usługa AssistNow Offline przesyła do M460 dane A-GPS informujące o przewidywanych pozycjach satelitów GPS. Dzięki temu M460 wie, gdzie szukać satelitów i jest w stanie przechwycić sygnały GPS w ciągu kilku sekund, nawet w warunkach słabego zasięgu.

Dane A-GPS są aktualizowane raz dziennie. Plik z najbardziej aktualnymi danymi A-GPS jest automatycznie wczytywany do M460 przy synchronizacji z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync.

Termin ważności A-GPS

Plik z danymi A-GPS jest ważny do 14 dni. Wyszukiwanie sygnału satelitarnego jest stosunkowo szybkie przez pierwsze trzy dni. Czas wymagany do wyszukania sygnału stopniowo zwiększa się między 10. a 14. dniem. Regularne aktualizacje pomagają zapewnić szybkie wyszukiwanie sygnału.

Termin ważności aktualnego pliku z danymi A-GPS można sprawdzić w M460. Używając M460, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o produkcie > Ter. waż. A-GPS. Jeżeli termin ważności pliku z danymi upłynął, zsynchronizuj M460 z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync, aby zaktualizować dane A-GPS.

Po upłynięciu terminu ważności pliku z danymi A-GPS wyszukiwanie sygnału może zająć więcej czasu.

Funkcje GPS

M460 posiada następujące funkcje GPS:

  • Dystans: podaje dokładny dystans podczas treningu i po jego zakończeniu.
  • Prędkość/tempo: podaje dokładną prędkość/tempo podczas treningu i po jego zakończeniu.
  • Powrót do punktu startowego: prowadzi Cię najkrótszą trasą do punktu rozpoczęcia treningu, a także wskazuje odległość od niego. Teraz możesz bezpiecznie odkrywać nowe, nieznane trasy, wiedząc, że jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby dowiedzieć się, jak trafić do miejsca rozpoczęcia treningu.