Jesteś tutaj: Funkcje > Powrót do punktu startowego

Powrót do punktu startowego

Funkcja powrotu do punktu startowego prowadzi z powrotem do punktu początkowego Twojego treningu.

Korzystanie z funkcji powrotu do punktu startowego:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE. Wyświetlone zostanie Szybkie menu.
  2. Wybierz Włącz nawigowanie. Wyświetlony zostanie komunikat Włączono wyświetlanie strzałek w przewodniku, a M460 przejdzie do ekranu Powrót do punktu startowego.

Powrót do punktu startowego:

  • Poruszaj się, aby M460 mógł określić, w którym kierunku sie poruszasz. Strzałka będzie wskazywać kierunek, w którym należy zmierzać, aby dotrzeć do punktu startowego.
  • Aby powrócić do punktu startowego, poruszaj się w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
  • Ponadto M460 wyświetla współrzędne i bezpośrednią odległość (w linii prostej) dzielącą Cię od punktu startowego.

Będąc w nieznanym miejscu, zawsze noś ze sobą mapę na wypadek utraty sygnału satelitarnego lub rozładowania akumulatora M460.