Jesteś tutaj: Polar Flow > Synchronizacja

Synchronizacja

Przesyłaj dane z M460 za pomocą kabla USB, wykorzystując oprogramowanie FlowSync, lub bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth® Smart poprzez aplikację Polar Flow. Synchronizacja danych między M460 a serwisem internetowym Flow i aplikacją jest możliwa po założeniu konta Polar i zainstalowaniu oprogramowania FlowSync. Odwiedź stronę flow.polar.com/start, utwórz konto Polar w serwisie Polar Flow, a następnie pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je na swoim komputerze. Pobierz aplikację Flow na urządzenie mobilne ze sklepu App Store lub Google Play.

Pamiętaj o synchronizowaniu i aktualizowaniu danych między M460, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek się znajdujesz.

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przed próbą synchronizacji odwiedź stronę flow.polar.com/start, pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je.

 1. Podłącz złącze micro-USB do portu USB urządzenia M460, a drugi koniec kabla do komputera. Upewnij się, że oprogramowanie FlowSync zostało uruchomione.
 2. Na ekranie komputera pojawi się okno oprogramowania FlowSync, a następnie rozpocznie się synchronizacja danych.
 3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

Po każdym podłączeniu M460 do komputera oprogramowanie Polar FlowSync wyśle dane do serwisu internetowego Polar Flow i zsynchronizuje wszelkie ustawienia, które mogłeś edytować. Jeżeli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom oprogramowanie FlowSync za pomocą ikony na pulpicie (Windows) lub z folderu aplikacji (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zalecana jest jej instalacja.

Jeżeli po podłączeniu M460 do komputera zmienisz ustawienia w serwisie internetowym Flow, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby wysłać aktualne ustawienia do M460.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/flow.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync odwiedź stronę support.polar.com/en/support/FlowSync

Synchronizacja z aplikacją Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

 • Utworzono konto Polar i pobrano aplikację Flow.
 • M460 jest zarejestrowany w serwisie internetowym Flow oraz co najmniej raz zsynchronizowano dane za pomocą oprogramowania FlowSync.
 • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
 • M460 został połączony z Twoim telefonem. Więcej informacji znajduje się w części Łączenie sensorów z M460

Synchronizację danych można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Zaloguj się do aplikacji Flow i naciśnij przycisk WSTECZ w M460.
 2. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
 3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Synchronizacja zakończona.

lub

 1. Zaloguj się do aplikacji Flow i w pulsometrze M460 przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Synchronizuj dane, po czym naciśnij przycisk START.
 2. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
 3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Synchronizacja zakończona.

Po synchronizacji M460 z aplikacją Flow dane treningowe zostaną również zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z aplikacji Polar Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/Flow_app