Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Test ortostatyczny

Test ortostatyczny

Test ortostatyczny pozwala kontrolować równowagę między treningiem a odpoczynkiem. Jest on oparty na zmianach w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego powstałych w wyniku trenowania. Na wynik testu ortostatycznego ma wpływ kilka zewnętrznych czynników, takich jak: stres psychiczny, sen, choroby utajone, zmiany w otoczeniu (temperatura, wysokość) i inne. Długoterminowe monitorowanie wyników pomoże Ci zoptymalizować trening i uniknąć przetrenowania.

Test ortostatyczny jest oparty na pomiarze tętna i zmienności rytmu pracy serca. Zmiany tętna i rytmu pracy serca odzwierciedlają zmiany w autonomicznej regulacji układu krążenia. W trakcie testu mierzone są wartości HRspocz., HRstand. i HRszczyt. Tętno oraz zmienność rytmu pracy serca mierzone podczas testu ortostatycznego pozwalają określić zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, takie jak zmęczenie czy przetrenowanie. Reakcje tętna na poziom zmęczenia i przetrenowania są jednak cechami indywidualnymi i wymagają dłuższego monitorowania.

Przed rozpoczęciem testu

Kiedy przeprowadzasz test po raz pierwszy, w ciągu dwóch tygodni powinieneś wykonać sześć testów podstawowych, które pomogą Ci określić indywidualną wartość bazową. Pomiary bazowe należy wykonywać w trakcie dwóch tygodni trenowania na typowym, niskim poziomie intensywności. Testy należy przeprowadzać zarówno po dniach treningowych, jak i dniach przeznaczonych na regenerację.

Po uzyskaniu bazowych wyników przeprowadzaj test 2–3 razy w tygodniu. Test wykonuj co tydzień w godzinach porannych po dniu przeznaczonym na regenerację oraz dniu intensywnych ćwiczeń (lub kilku dniach intensywnego trenowania z rzędu). Trzeci test jest opcjonalny i można go wykonać po dniu normalnego treningu. Badanie może jednak nie dostarczać wiarygodnych informacji podczas okresu roztrenowania lub gdy trenujesz bardzo nieregularnie. Jeśli postanowisz zrobić 14-dniową lub dłuższą przerwę od ćwiczeń, powinieneś wziąć pod uwagę zresetowanie swoich długoterminowych wartości średnich i ponowne przeprowadzenie podstawowego testu.

Test należy zawsze wykonywać w ujednoliconych/podobnych warunkach, aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki. Zaleca się przeprowadzenie testu rano przed śniadaniem. Aby przeprowadzić test, musisz spełnić następujące podstawowe warunki:

  • Załóż nadajnik na klatkę piersiową.

  • Zrelaksuj się i uspokój.
  • Usiądź w wygodnej pozycji lub połóż się na łóżku. Nie zmieniaj swojej pozycji podczas wykonywania testu.

  • Możesz przeprowadzić test w dowolnym miejscu – w domu, w biurze czy w siłowni – pod warunkiem, że w otoczeniu będzie panował spokój. Nie może tam być żadnych rozpraszających odgłosów (np. dźwięków telewizora, radia bądź telefonu) ani ludzi, którzy mówią do Ciebie.

  • Unikaj spożywania posiłków, picia napojów bądź palenia na 2–3 godziny przed rozpoczęciem testu.

  • Zaleca się regularne przeprowadzanie testu o tej samej porze dnia (najlepiej rano po przebudzeniu). Pozwoli to uzyskać porównywalne wyniki.

Przebieg testu

Aby przeprowadzić test, przejdź do Testy > Test ortostatyczny > Odpręż się i zacznij test. Wyświetli się komunikat Szukanie nadajnika na klatkę piersiową. Po znalezieniu tętna wyświetlone zostaną wykres i bieżąca wartość tętna oraz komunikat Leż i odpręż się.

  • Wyświetlony zostanie wykres tętna. Podczas pierwszej części testu trwającej 3 minuty staraj się nie poruszać.
  • Po upływie 3 minut odbiornik na nadgarstku wyemituje sygnał i wyświetlony zostanie komunikat Wstań. Wstań i pozostań w tej pozycji przez 3 minuty. Staraj się nie poruszać.
  • Po upływie 3 minut odbiornik na nadgarstku ponownie wyemituje sygnał i test zostanie zakończony.
  • Test możesz przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Anulowano test.

Jeśli M460 nie odbiera sygnału tętna, wyświetlony zostanie komunikat Test nie powiódł się. W takim przypadku sprawdź, czy elektrody nadajnika na klatkę piersiową są wilgotne, a pasek materiałowy przylega ściśle do ciała.

Wyniki testu

W wynikach możesz sprawdzić wartości HRspocz., HRstand. i HRszczyt. zestawione ze średnimi wartościami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych testów.

Wyniki ostatniego testu są dostępne w Testy > Test ortostatyczny > Ostatni wynik. Dostępne są tylko wyniki ostatnio przeprowadzanego testu.

W serwisie internetowym Flow możesz śledzić wyniki testu przez dłuższy czas. Wyniki testu wydolności w postaci graficznej są dostępne w serwisie internetowym Flow: przejdź do serwisu i wybierz test, korzystając z opcji Dziennik, aby wyświetlić szczegółowe informacje.