Jesteś tutaj: Ustawienia > Informacje o użytkowniku

Informacje o użytkowniku

Aby wyświetlić i zmienić informacje o użytkowniku, wybierz Ustawienia > Informacje o użytkowniku. Wprowadzenie dokładnych danych jest niezwykle istotne, szczególnie tych dotyczących masy ciała, wzrostu, daty urodzenia i płci, ponieważ mają one wpływ na dokładność pomiarów, m.in. granicznych wartości tętna oraz liczby spalanych kalorii.

W menu Informacje o użytkowniku znajdują się następujące pozycje:

 • Masa
 • Wzrost
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Informacja o treningach
 • Maksymalne tętno

Masa

Podaj swoją masę w kilogramach (kg) lub funtach (lb).

Wzrost

Podaj swój wzrost w centymetrach (układ metryczny) lub w stopach i calach (układ imperialny).

Data urodzenia

Podaj swoją datę urodzenia. Format wprowadzanej daty zależy od wybranego formatu czasu (24-godzinny: dzień – miesiąc – rok/12-godzinny: miesiąc – dzień – rok).

Płeć

Wybierz Mężczyzna lub Kobieta.

Informacja o treningach

Informacje na temat treningów stanowią ocenę poziomu Twojej długotrwałej aktywności fizycznej. Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twoją aktywność fizyczną oraz intensywność treningów z ostatnich trzech miesięcy.

 • Okazjonalne (0–1 godz./tydz.): nie trenujesz regularnie ani nie uprawiasz sportów rekreacyjnych, np. spacerujesz jedynie dla przyjemności, a intensywny trening przeprowadzasz tylko sporadycznie.
 • Regularne (1–3 godz./tydz.): jeżeli regularnie uprawiasz sporty rekreacyjne, np. biegasz 5–10 km (3–6 mil) tygodniowo lub 1–3 godziny w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności lub też Twoja praca wymaga niewielkiej aktywności fizycznej.
 • Częste (3–5 godz./tydz.): intensywnie trenujesz przynajmniej trzy razy w tygodniu, np. biegasz 20–50 km (12–31 mil) tygodniowo lub 3–5 godzin w tygodniu przeznaczasz na trening o podobnej intensywności.
 • Intensywne (5–8 godz./tydz.): bardzo intensywnie ćwiczysz przynajmniej 5 razy w tygodniu i od czasu do czasu bierzesz udział w dużych imprezach sportowych.
 • Półprofesjonalne (8–12 g./tydz.): bardzo intensywnie ćwiczysz praktycznie codziennie i przygotowujesz się do zawodów sportowych.
 • Profesjonalne (>12 g./tydz.): jesteś zawodowym sportowcem. Bardzo intensywnie ćwiczysz, aby zwiększyć swoją wydolność i przygotować formę na zawody sportowe.

Maksymalne tętno

Podaj maksymalne tętno, jeśli je znasz. Przy pierwszym ustawianiu wartości domyślnie wyświetlane jest przewidywane tętno maksymalne wyliczone w oparciu o wiek (220 - wiek).

Wartość HRmax pomaga określić wydatek energetyczny. HRmax jest najwyższą liczbą uderzeń serca w ciągu minuty (bpm) osiąganą podczas maksymalnego wysiłku fizycznego. Najbardziej dokładną metodą określania HRmax jest przeprowadzenie próby wytrzymałościowej pod okiem lekarza. Wartość HRmax ma również kluczowe znaczenie podczas określania intensywności treningu. Jest wartością indywidualną, zależną od wieku oraz czynników dziedzicznych.