Jesteś tutaj: Ustawienia > Szybkie menu

Szybkie menu

W trybie przedtreningowym naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uzyskać dostęp do ustawień wybranego profilu sportowego:

 • Dźwięki podczas treningu: wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Rejestrowanie danych GPS: wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Ustawienia roweru: Wykorzystane sensory: wyświetla wszystkie sensory przypisane do roweru.
 • Kalibruj wys. n.p.m.: ustaw prawidłową wysokość. Jeśli znasz wysokość n.p.m., na której znajdujesz się w danej chwili, zalecane jest przeprowadzenie kalibracji ręcznej.
 • Ust. prędkości: Podgląd prędkości: wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę). Sprawdź limity stref prędkości: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref prędkości.
 • Ust. pauzy autom.: Automatyczna pauza: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona trening zostanie automatycznie wstrzymany, jeśli się zatrzymasz. Prędkość aktywacji: wybierz prędkość, przy której rejestrowanie treningu jest wstrzymywane.
 • Automat. okrąż.: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Z poziomu ekranu treningowego naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. W menu znajdują się następujące pozycje:

 • Zablokuj przyciski: naciśnij przycisk START, aby zablokować przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby je odblokować.
 • Włącz lampkę lub Wyłącz lampkę.
 • Włącz podświetlenie lub Wyłącz podświetlenie.
 • Kalibruj sensor mocy: Kalibracja sensora mocy jest dostępna tylko po wybraniu menu ustawień profili sportowych w trybie przedtreningowym i połączeniu sensora. Więcej informacji na temat kalibracji znajduje się w części Sensor mocy Polar LOOK Kéo Bluetooth® Smart
 • Kalibruj wys. n.p.m.: ustaw prawidłową wysokość. Jeśli znasz wysokość n.p.m., na której znajdujesz się w danej chwili, zalecane jest przeprowadzenie kalibracji ręcznej.
 • Timer interw.: stwórz czas i/lub dystans w oparciu o timery interwałów, aby precyzyjnie wyznaczyć czas treningu właściwego oraz etapy regeneracji podczas interwałowych treningów.
 • Informacje o bież. lokaliz.*: bieżąca lokalizacja i liczba satelitów w zasięgu.
 • Wybierz Włącz nawigowanie* i naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Włączono wyświetlanie strzałek w przewodniku, a M460 powróci do ekranu Powrót do punktu startowego.

  *Opcję można zmienić po włączeniu funkcji GPS w profilu sportowym.

W trybie wstrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Znajdziesz tam:

 • Zablokuj przyciski: naciśnij przycisk START, aby zablokować przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby je odblokować.
 • Włączlampkę lub Wyłącz lampkę.
 • Dźwięki podczas treningu: wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Ustawienia mocy roweru: Wyświetlanie mocy: Wybierz sposób wyświetlania mocy (Waty (W), Waty/kg (W/kg) lub % FTP). Moc, średnia z wybranego okresu: ustaw częstotliwość zapisywania. Wybierz 1, 3, 5, 10, 15, 30 lub 60 sekund. Ustaw wartość FTP: wprowadź swoją wartość FTP (wartość progowa mocy). Wybierz wartość z zakresu od 60 do 600 watów. Sprawdź limity stref mocy: sprawdź limity swoich stref mocy.
 • Rejestrowanie danych GPS: wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Kalibruj sensor mocy: Kalibracja sensora mocy jest dostępna tylko po wybraniu menu ustawień profili sportowych w trybie przedtreningowym i połączeniu sensora. Więcej informacji na temat kalibracji znajduje się w części Sensor mocy Polar LOOK Kéo Bluetooth® Smart
 • Ustawienia roweru: Wykorzystane sensory: wyświetla wszystkie sensory przypisane do roweru.
 • Kalibruj wys. n.p.m.: ustaw prawidłową wysokość n.p.m. Jeśli znasz wysokość n.p.m., na której znajdujesz się w danej chwili, zalecane jest przeprowadzenie kalibracji ręcznej.
 • Ust. prędkości: Podgląd prędkości: wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę). Sprawdź limity stref prędkości: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref prędkości.
 • Ust. pauzy autom.: Automatyczna pauza: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona trening zostanie automatycznie wstrzymany, jeśli się zatrzymasz. Prędkość aktywacji: wybierz prędkość, przy której rejestrowanie treningu jest wstrzymywane.
 • Automat. okrąż.: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Aby opcje automatycznej pauzy lub automatycznego wykrywania okrążeń na podstawie dystansu były dostępne, musisz korzystać z funkcji GPS lub sensora prędkości Polar Bluetooth® Smart.