Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Funkcje przycisków i struktura menu

Funkcje przycisków i struktura menu

Funkcje przycisków

Pulsometr M460 posiada pięć przycisków pełniących różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej są używane. W poniższej tabeli opisano funkcje poszczególnych przycisków w różnych trybach.

Podświetlenie

EKRAN ZEGARA I MENU TRYB PRZEDTRENINGOWY PODCZAS TRENINGU
 • Podświetlenie
 • Naciśnij i przytrzymaj w celu zablokowania przycisków
 • Podświetlenie
 • Przytrzymaj przycisk, aby przejść do ustawień profili sportowych
 • Podświetlenie
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć Szybkie menu

Wstecz

EKRAN ZEGARA I MENU TRYB PRZEDTRENINGOWY PODCZAS TRENINGU
 • Wyjście z menu
 • Powrót do poprzedniego poziomu
 • Pozostawienie ustawień bez zmian
 • Anulowanie wyboru
 • Przytrzymaj przycisk, aby powrócić do ekranu zegara
 • Przytrzymaj przycisk z poziomu ekranu zegara, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją Flow
 • Powrót do ekranu zegara
 • Naciśnij raz, aby wstrzymać trening
 • Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przerwać rejestrowanie treningu

Start

EKRAN ZEGARA I MENU TRYB PRZEDTRENINGOWY PODCZAS TRENINGU
 • Potwierdzenie wyboru
 • Włączenie trybu przedtreningowego
 • Potwierdzenie wyświetlanych opcji
 • Rozpoczynanie treningu
 • Przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć blokadę strefy
 • Kontynuacja rejestracji wstrzymanego treningu
 • Naciśnij, aby zapisać okrążenie.

W górę/w dół

EKRAN ZEGARA I MENU TRYB PRZEDTRENINGOWY PODCZAS TRENINGU
 • Nawigacja między listami wyboru
 • Ustawianie wybranej wartości
 • Poruszanie się po liście dyscyplin
 • Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych

Układ menu

Przyciski W GÓRĘW DÓŁ umożliwiają przejście do menu i przewijanie go. Przycisk START umożliwia potwierdzanie, a przycisk WSTECZ – powrót.

W menu znajdują się następujące pozycje:

 • Dziennik
 • Ustawienia
 • Testy
 • Timer interwałów
 • Ulubione
 • Strava Live Segments

Dziennik

W menu Dziennik możesz zobaczyć dane z bieżącego tygodnia, ostatnich czterech tygodni i następnych czterech tygodni. Wybierz dzień, aby wyświetlić aktywność i treningi z tego dnia, podsumowanie każdego treningu i wykonane testy. Możesz również przeglądać zaplanowane treningi.

Ustawienia

W menu Ustawienia znajdują się następujące pozycje:

 • Profile sportowe
 • Informacje o użytkowniku
 • Ustawienia ogólne
 • Ustawienia zegara

Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia.

Testy

W menu Testy znajdują się następujące pozycje:

Test ortostatyczny

Test wydolności

Więcej informacji znajduje się w części Funkcje

Timer interwałów

Ustaw czas i/lub dystans w oparciu o timery interwałów, aby precyzyjnie wyznaczyć czas treningu właściwego oraz etapy regeneracji podczas treningów interwałowych.

Więcej informacji znajduje się w części Rozpocznij trening.

Ulubione

W menuUlubione znajdziesz cele treningowe, które zostały zapisane jako ulubione w serwisie internetowym Flow.

Więcej informacji znajduje się w części Ulubione.