Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Kompatybilne sensory > Nadajnik na klatkę piersiową Polar H7 Bluetooth® Smart

Nadajnik na klatkę piersiową Polar H10 Bluetooth® Smart

Nadajnik na klatkę piersiową składa się z wygodnego paska i kostki. Wykrywa Twoje tętno i przesyła dane do M460 w czasie rzeczywistym.

Dzięki danym o tętnie sprawdzisz swój aktualny stan kondycji oraz dowiesz się, jak Twój organizm reaguje na wysiłek. Mimo że istnieje wiele subiektywnych odczuć związanych z reakcją organizmu na wykonywane ćwiczenia (zauważalne zmęczenie, tempo oddychania, odczucia fizyczne), żadne z nich nie jest tak wiarygodne jak pomiar tętna. Ponieważ mają na niego wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, daje on obiektywny i wiarygodny obraz stanu fizycznego.

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z M460

Załóż nadajnik na klatkę piersiową zgodnie z instrukcją w części Zakładanie nadajnika na klatkę piersiową. Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z M460 można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. Przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
  2. M460 rozpocznie wyszukiwanie nadajnika na klatkę piersiową.
  3. Po znalezieniu nadajnika na klatkę piersiową zostanie wyświetlony komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia, np. Połącz Polar H10 xxxxxxxx. Wybierz nadajnik, który chcesz połączyć.
  4. Naciśnij przycisk START. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie.
  5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

lub

  1. Z poziomu ekranu zegara naciśnij przycisk START, aby włączyć tryb przedtreningowy.
  2. Po wyświetleniu komunikatu zbliż M460 do nadajnika, aby połączyć przyłóż urządzenie do nadajnika na klatkę piersiową i zaczekaj, aż zostanie wyszukane.
  3. M460 wyświetli listę znalezionych nadajników na klatkę piersiową. Pojawi się numer identyfikacyjny nadajnika na klatkę piersiową, np. Połącz Polar H10 xxxxxxxx. Wybierz nadajnik na klatkę piersiową, który ma zostać połączony, po czym wybierz Tak.
  4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.