Jesteś tutaj: Trening > Wstrzymanie/zakończenie treningu

Wstrzymanie/zakończenie treningu

  1. Aby wstrzymać trening, naciśnij przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Wstrzymano rejestrowanie, a M460 przejdzie w tryb wstrzymania. Aby kontynuować trening, naciśnij przycisk START.
  2. Aby zakończyć trening, przytrzymaj przycisk WSTECZ przez trzy sekundy w trakcie rejestrowania treningu lub po jego wstrzymaniu i zaczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat Zakończono rejestrowanie.

Jeżeli zakończysz trening po jego wstrzymaniu, czas liczony od momentu wstrzymania nie zostanie uwzględniony w łącznym czasie treningu.