Buradasınız: Başlarken > Düğme İşlevleri ve Menü Yapısı

DÜĞME İŞLEVLERİ VE MENÜ YAPISI

M400'de kullanım durumuna bağlı farklı işlevleri olan beş düğme bulunur. Farklı modlarda düğmelerin ne gibi işlevlere sahip olduğunu görmek için aşağıdaki tablolara bakın.

DÜĞMELERİN İŞLEVLERİ

SAAT GÖRÜNÜMÜ VE MENÜSÜ

 

HAFİF GERİ BAŞLAT YUKARI AŞAĞI
 • Ekranı aydınlatır
 • Kilit düğmelerine basın ve basılı tutun
 • Menüden çıkar
 • Bir önceki seviyeye geri döner
 • Ayarları değişmeden bırakır
 • Seçimleri iptal eder
 • Menüden saat moduna geri dönmek için basın ve basılı tutun
 • Saat görünümünde Flow uygulaması ile senkronize etmek için basın ve basılı tutun
 • Seçimleri onaylar
 • Egzersiz öncesi moduna girer
 • Ekranda gösterilen seçimi onaylar
 • Seçim listelerinde dolaşılmasını sağlar
 • Seçilen bir değeri ayarlar
 • Saat kadranını değiştirmek için basın ve basılı tutun
 • Seçim listelerinde dolaşılmasını sağlar
 • Seçilen bir değeri ayarlar

EGZERSİZ ÖNCESİ MODU

HAFİF GERİ BAŞLAT YUKARI AŞAĞI
 • Ekranı aydınlatır
 • Spor profili ayarlarına girmek için basın ve basılı tutun
 • Saat görünümüne geri döner
 • Bir egzersiz seansını başlatır
 • Spor listelerinde dolaşılmasını sağlar
 • Spor listelerinde dolaşılmasını sağlar

EGZERSİZ SIRASINDA

HAFİF GERİ BAŞLAT YUKARI AŞAĞI
 • Ekranı aydınlatır
 • Quick Menu'ye (Hızlı Menü) girmek için basın ve basılı tutun
 • Bir kez basılınca egzersizi duraklatır
 • Egzersiz kayıtlarını durdurmak için 3 saniye basın ve basılı tutun
 • Bölge kilidini açmak/kapatmak için basın ve basılı tutun
 • Duraklatılmışsa egzersiz kaydını devam ettirir
 • Egzersiz görünümünü değiştirir
 • Egzersiz görünümünü değiştirir

MENÜ YAPISI

Menüye girin ve YUKARI ya da AŞAĞI düğmelerine basarak ilerleyin. BAŞLAT düğmesi ile seçimleri onaylayın ve GERİ düğmesi ile geri dönün.

Menüde şunları bulabilirsiniz:

 • Today's activity (Bugünün etkinliği)
 • Diary (Günlük)
 • Settings (Ayarlar)
 • Fitness test (Kondisyon testi)
 • Timers (Zamanlayıcılar)
 • Favorites (Favoriler)

TODAY'S ACTIVITY (BUGÜNÜN ETKİNLİĞİ)

Polar M400'ün sağlayacağı günlük etkinlik hedefi, kişisel verilerinize ve Flow web hizmetindeki Daily Activity Goal (Günlük Etkinlik Hedefi) altında yer alan etkinlik düzeyi ayarına bağlıdır.

Günlük etkinlik hedefiniz, bir etkinlik çubuğu ile gösterilir. Günlük hedefinize yaklaştıkça etkinlik çubuğu dolar.

Today's activity'de (Bugünün etkinliği) etkinliğinizin ayrıntılarını (etkinlik süresi, kaloriler ve adım sayısı) ve günlük etkinlik hedefinize ulaşmanız için seçenekleri görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için 24/7 Activity Tracking'e (7/24 Etkinlik Takibi) bakın.

DIARY (GÜNLÜK)

Diary'de (Günlük) geçerli haftayı, geçmiş haftaları ve ilerideki dört haftayı göreceksiniz. İlgili gündeki etkinliğinizi ve tüm seanslarınızı, her seansın egzersiz özetini ve yaptığınız testleri görmek için bir gün seçin. Ayrıca planlanmış olduğunuz egzersiz seanslarını da görebilirsiniz.

SETTINGS (AYARLAR)

Settings'de (Ayarlar) aşağıdakileri düzenleyebilirsiniz:

 • Spor profilleri
 • Fiziksel ayarlar
 • Genel ayarlar
 • Saat ayarları

Daha fazla bilgi için Ayarlar bölümüne bakınız.

TIMERS (ZAMANLAYICILAR)

Timers'da (Zamanlayıcıları) şunları bulabilirsiniz:

 • Interval Timer (Aralık Zamanlayıcı): Aralıklı egzersiz seanslarınızda çalışma ve dinlenme aşamalarını tam olarak zamanlamak için süre ve/veya mesafe esaslı aralık zamanlayıcılar oluşturun.
 • Finish Time Estimator (Bitiş Zamanı Tahmin Aracı) Belirlenmiş bir mesafe için hedef sürenizi başarın. Seansınız için mesafeyi belirlediğinizde M400, hızınıza bağlı olarak bitiş zamanınızı tahmin edecektir.

Daha fazla bilgi için Bir Egzersiz Seansı Başlatma bölümüne bakın.

FITNESS TEST (KONDİSYON TESTİ)

Yatarken ve dinlenirken form durumunuzu ölçün.

Daha fazla bilgi için Kondisyon Testi'ne bakın.

FAVORITES (FAVORİLER)

Favorites'de (Favoriler) Flow web hizmetinde favori olarak kaydettiğiniz egzersiz hedeflerini bulacaksınız.

Daha fazla bilgi için Favoriler'e bakın.