Buradasınız: Polar Flow > Polar Flow Web Hizmeti > Flow Web Hizmeti'ndeki spor profilleri

FLOW WEB HIZMETI'NDEKI SPOR PROFILLERI

M400'ünüzde varsayılan olarak dört spor profili bulunmaktadır. Flow web hizmetinde sporlar listenize yeni spor profilleri ekleyebilir ve yenilerin yanı sıra mevcut profilleri de düzenleyebilirsiniz. M400'ünüzde en fazla 20 spor profili yer alabilir. Flow web hizmetindeki spor profilleri sayısı sınırlı değildir. Eğer Flow web hizmetinde 20'den fazla spor profili varsa senkronizasyon sırasında listedeki ilk 20 profil M400'ünüze aktarılır.

Spor profillerinizi sırasını, sürükleyip bırakarak değiştirebilirsiniz. Taşımak istediğiniz sporu seçin ve listede yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyin.

BIR SPOR PROFILI EKLEME

Flow web hizmetinde:

 1. Sağ üst köşedeki adınızı/profil fotoğrafınızı tıklatın.
 2. Sport Profiles'ı (Spor Profilleri) seçin.
 3. Add sport profile'ı (Spor profili ekle) tıklatın ve listeden istediğiniz sporu seçin.
 4. Seçtiğiniz spor listeye eklenir.

BIR SPOR PROFILINI DÜZENLEME

Flow web hizmetinde:

 1. Sağ üst köşedeki adınızı/profil fotoğrafınızı tıklatın.
 2. Sport profiles'ı (Spor Profilleri) seçin.
 3. Düzenlemek istediğiniz sporun altında Edit'i (Düzenle) tıklatın.

Her spor profilinde aşağıdaki bilgileri düzenleyebilirsiniz:

TEMEL

 • Automatic lap (Otomatik tur) (Süre, mesafe ya da konum tabanlı olarak ayarlanabilir)
 • Training sounds (Egzersiz sesleri)
 • Speed view (Hız gösterimi)

KALP ATIŞ HIZI

 • Kalp atış hızı görünümü (dakikadaki kalp atışı sayısı (bpm) veya maksimumun yüzdesi.)
 • Heart rate visible to other devices (Kalp atış hızı diğer cihazlara görünür) (Bluetooth ® Smart kablosuz teknolojisini kullanan diğer araçlar (ör. spor salonu aletleri) kalp atım hızınızı algılayabilir.
 • Heart rate zone settings (Kalp atış hızı bölgeleri ile egzersiz zorluk derecelerini kolayca seçebilir ve izleyebilirsiniz.) Default (Varsayılan) seçerseniz kalp atış hızı sınırlarınızı değiştiremezsiniz. Eğer Free (Serbest) seçerseniz tüm sınırlar değiştirilebilir. Varsayılan kalp atış hızı bölgesi sınırları, maksimum kalp atış hızınıza göre hesaplanır.

EGZERSIZ EKRANLARI

Seanslar sırasında egzersiz ekranlarında hani bilgileri görmek istediğinizi seçin. Her spor profili için toplam sekiz farklı egzersiz görünümüne sahip olabilirsiniz. Her egzersiz görünümünde en fazla dört farklı veri alanı bulunabilir.

Düzenlemek için mevcut bir görünümde kalem simgesini tıklatın ya da yeni bir görünüm ekleyin. Görünümünüz için altı kategoriden dört öğeden birini seçebilirsiniz:

Time (Saat)

Environment (Ortam)

Body measurement (Vücut ölçümü)

Distance (Mesafe)

Speed (Hız)

Cadence (Kadans)
 • Time of day (Günün saati)
 • Duration (Süre)
 • Lap time (Tur süresi)
 • Last lap time (Son tur süresi)
 • Altitude (Rakım)
 • Total ascent (Toplam tırmanış)
 • Total descent (Toplam iniş)
 • Current lap ascent (Geçerli tur tırmanışı)
 • Current lap descent (Geçerli tur inişi)
 • Heart rate (Kalp atış hızı)
 • Average heart rate (Ortalama kalp atış hızı)
 • Maximum heart rate (Maksimum kalp atış hızı)
 • HR avg in lap (Turdaki ortalama kalp atış hızı)
 • Calories (Kalori miktarı)
 • ZonePointer
 • Time in zone (Bölgedeki süre)
 • Distance (Mesafe)
 • Lap distance (Tur mesafesi)
 • Last lap distance (Son tur mesafesi)
 • Speed/pace (Hız/tempo)
 • Average speed/pace (Ortalama hız/tempo)
 • Maximum speed/pace (Maksimum hız/tempo)
 • Lap speed/pace (Tur hızı/temposu)
 • Running cadence (Koşu kadansı)
 • Average running cadence (Ortalama koşu kadansı)
 • Current lap running cadence (Geçerli tur koşu kadansı)
 • Stride length (Adım uzunluğu)
 • Average stride length (Ortalama adım uzunluğu)

Spor profili ayarlarıyla işiniz bittiğinde kaydetmeyi tıklatın. Ayarları M400'ünüze senkronize etmek için FlowSync'te senkronizasyona basın.

Lütfen unutmayın: Bazı iç mekan sporlarında, grup sporlarında ve takım sporlarında HR diğer cihazlara görünür ayarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, spor salonu ekipmanları gibi Bluetooth Smart kablosuz teknolojisi kullanan cihazların kalp atış hızınızı tespit edebileceği anlamına gelir. Polar Spor profilleri listesinden Bluetooth yayını varsayılan olarak etkinleştirilmiş spor profillerini kontrol edebilirsiniz. Spor profili ayarlarından Bluetooth yayınını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.