Buradasınız: Ayarlar > Spor Profili Ayarları

SPOR PROFILI AYARLARI

Spor profili ayarlarını, kendi egzersiz gereksinimlerinize en uygun biçimde ayarlayın. M400'de belirli spor profillerinin ayarlarını Settings > Sport profiles (Ayarlar > Spor profilleri) adımlarını izleyerek düzenleyebilirsiniz. Örneğin, farklı sporlarda GPS özelliğini  açabilir veya kapatabilirsiniz.

Flow web hizmetinde daha fazla sayıda özelleştirme seçeneği mevcuttur. Daha fazla bilgi için Flow'daki Spor Profilleri başlığına bakınız.

Varsayılan olarak egzersiz öncesi modda gösterilen dört spor profili bulunmaktadır: Flow web hizmetinde listenize yeni sporlar ekleyebilir ve bunları M400'ünüz ile senkronize edebilirsiniz. M400'de bir anda en fazla 20 spora sahip olabilirsiniz. Flow web hizmetindeki spor profilleri sayısı sınırlı değildir.

Varsayılan olarak Sport profiles'da (Spor profilleri) aşağıdakileri bulabilirsiniz:

 • Running (Koşu)
 • Cycling (Bisiklet)
 • Other outdoor (Diğer açık hava sporu)
 • Other indoor (Diğer kapalı mekân sporu)

Eğer ilk egzersiz seansından önce spor profillerinizi Flow web hizmetinde düzenlediyseniz ve bunları M400'ünüze senkronize ettiyseniz, spor profili listesinde düzenlenen spor profilleri yer alacaktır.

AYARLAR

Spor profili ayarlarını görmek ya da değiştirmek için Settings > Sport profiles'ı (Ayarlar > Spor profilleri) seçin ve düzenlemek istediğiniz profili belirleyin. Egzersiz öncesi mod'da o sırada seçili olan profilin ayarlarına IŞIK düğmesine basıp basılı tutarak da ulaşabilirsiniz.

 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Stride sensor (Adım sensörü): Calibration (Kalibrasyon) veya Hız için sensör seç seçeneğini seçin. Calibration'da (Kalibrasyon), Automatic (Otomatik) veya Manual'i (Manuel) seçin. Choose sensor for speed'de (Hız için sensör seç), hız verisi için kaynağı ayarlayın: Stride sensor (Adım sensörü) veya GPS. Adım sensörü kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart'a bakınız.

 • Speed View (Hız Gösterimi): km/h (saatte kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika). Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin.
 • Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin. Eğer automatic pause'yi (Otomatik duraklatma) On (Açık) seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklar.

Otomatik duraklatma özelliğini kullanmak için GPS kaydı etkinleştirilmelidir.

 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Eğer Lap distance (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi belirleyin. Eğer Lap duration (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini belirleyin.

Mesafeye dayalı otomatik tur özelliğini kullanmak için GPS kaydı etkinleştirilmelidir.