Buradasınız: Başlarken > Eşleştirme

Eşleştirme

Yeni bir Bluetooth Smart ® kalp atış hızı sensörünü ya da mobil cihazı (akıllı telefon, tablet) kullanıma almadan önce M400 ile eşleştirmeniz gerekmektedir. Eşleştirme işlemi yalnızca birkaç saniye sürer ve M400'ünüzün yalnızca sensörlerinizden ve cihazlarınızdan sinyal aldığından emin olmanızı ve bir grup halinde egzersiz yaparken kesintiler yaşanmamasını sağlar. Bir etkinliğe katılmadan önce, veri iletiminde kesintileri önlemek için evde eşleştirme işlemini yaptığınızdan emin olun.

M400 ile bir Kalp Atış Hızı Sensörünün Eşleştirilmesi

Bir kalp atış hızı sensörünün M400'ünüz ile iki şekilde eşleştirebilirsiniz:

 1. Kalp atış hızı sensörünüzü takın ve egzersiz öncesi görünümüne girmek için saat görünümünde BAŞLAT'a basın.
 2. To pair, touch your device with M400 (Eşleştirmek için M400'ü cihazınıza dokundurun) bildirimi görüntülenir. M400 ile kalp atış hızı sensörünüze dokunun ve bulunmasını bekleyin.
 3. Cihaz kimliği Pair Polar H7 xxxxxxxx (Polar H7 xxxxxxxx eşleştir) gösterilir. Yes'i (Evet) seçin.
 4. İşiniz bittiğinde Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

ya da

 1. Kalp atış hızı sensörünüzü takın. M400'de General Settings > Pair and sync > Pair other device'a (Genel Ayarlar > Eşleştirme ve senkronizasyon > Başka cihaz eşleştir) adımlarını izleyin ve BAŞLAT'a basın.
 2. M400, kalp atış hızı sensörünüzü aramaya başlar.
 3. Kalp atış hızı sensörü bulunduğunda cihaz kimliği Polar H7 xxxxxxxx şeklinde gösterilir.
 4. BAŞLAT'a basın, Pairing (Eşleştiriliyor) bildirimi görüntülenir.
 5. İşlem tamamlandığında Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

M400 ile bir Adım Sensörünün Eşleştirilmesi

Adım sensörünü ayakkabınıza doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Adım sensörünün nasıl ayarlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için adım sensörünün kullanım kılavuzuna başvurun.

Bir adım sensörünü M400'ünüz ile iki şekilde eşleştirebilirsiniz:

 1. Egzersiz öncesi moduna girmek için saat görünümündeyken BAŞLAT'a basın.
 2. M400 ile adım sensörünüze dokunun ve bulunmasını bekleyin.
 3. Chaz ID numarası Pair Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN  xxxxxxxx eşleştir) gösterilir. Yes'i (Evet) seçin.
 4. İşiniz bittiğinde Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

ya da

 1. General Settings > Pair and sync > Pair other device (Genel Ayarlar > Eşleştir ve eşitle > Başka cihaz eşleştir) adımlarını izleyin ve BAŞLAT düğmesine basın.
 2. M400, adım sensörünüzü aramaya başlar.
 3. Adım sensörü bulunduğunda Polar RUN xxxxxxxx görüntülenir.
 4. BAŞLAT'a bastığınızda Pairing (Eşleştiriliyor) görüntülenir.
 5. İşlem tamamlandığında Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

Daha fazla bilgi için Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart'a bakınız.

Bir Mobil Cihazın M400 ile Eşleştirilmesi

Bir mobil cihazı eşleştirmeden önce

 • M400'ün Ayarlanması bölümünde belirtilen şekilde flow.polar.com/start adresinde ilk ayarları yapın
 • Flow uygulamasını App Store'dan indirin
 • mobil cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık, uçak/uçuş modunun kapalı olduğundan emin olun.

Bir mobil cihazı eşleştirmek için:

 1. Mobil cihazınızda Flow uygulamasını açın ve M400'ünüzü ayarlarken oluşturduğunuz Polar hesabınızla oturum açın.
 2. Mobil cihazınızda Ürün bağlantısı görünümünün - Waiting for M400 (M400 bekleniyor) bildiriminin - görüntülenmesini bekleyin.
 3. M400 saat modunda GERİ düğmesini basılı tutun.
 4. Connecting to device (Cihaza bağlanıyor), ardından Connecting to app (Uygulamaya bağlanıyor) gösterilir.
 5. Mobil cihazınızda Bluetooth eşleştirme isteğini kabul edin ve M400'ünüzde gösterilen PIN kodunu yazın.
 6. İşlem tamamlandığında Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

ya da

 1. Mobil cihazınız açıkken Flow uygulamasını açın ve Polar hesabınızla oturum açın.
 2. Mobil cihazınızda Ürün bağlantısı görünümünün - Waiting for M400 (M400 bekleniyor) bildiriminin - görüntülenmesini bekleyin.
 3. M400'de Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device'a (Ayarlar > Genel ayarlar > Eşleştirme ve senkronizasyon > Mobil cihaz eşleştir) adımlarını izleyin ve BAŞLAT'a basın.
 4. M400'ünüzde Confirm from other device pin xxxxxx (Diğer cihazdan xxxxxx pin kodu ile onaylayın) bildirimi görüntülenir. M400'ünüzde belirtilen pin kodunu mobil cihazınızda girin. Eşleştirme işlemi başlar.
 5. İşlem tamamlandığında Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

Polar Balance Tartı ile M400'ün Eşleştirilmesi

Bir Polar Balance tartı ile M400'ünüzü iki şekilde eşleştirebilirsiniz:

 1. Tartının üzerine çıkın. Ekranda kilonuz görüntülenir.
 2. Bir uyarı sesinden sonra, tartının ekranındaki Bluetooth simgesi yanıp sönmeye başlar. Bu, bağlantının açık olduğunu belirtir. M400 ile tartı eşleştirilmeye hazırdır.
 3. M400'ünüzdeki GERİ düğmesini 2 saniye basılı tutun ve ekranda eşleştirme işleminin tamamlandığı belirtilene dek bekleyin.

ya da

 1. General Settings > Pair and sync > Pair other device (Genel Ayarlar > Eşleştir ve eşitle > Başka cihaz eşleştir) adımlarını izleyin ve BAŞLAT düğmesine basın.
 2. M400 tartınızı aramaya başlar.
 3. Tartının üzerine çıkın. Ekranda kilonuz görüntülenir.
 4. Tartı bulunduğunda, M400'ün ekranında cihaz kimliği olarak Polar scale xxxxxxxx bildirimi görüntülenir.
 5. BAŞLAT'a basın, Pairing (Eşleştiriliyor) bildirimi görüntülenir.
 6. İşlem tamamlandığında ekranda Pairing completed bildirimi görüntülenir.

Tartı 7 farklı Polar cihazı ile eşleştirilebilir. Eşleştirilen cihazların sayısı 7'yi aştığında, ilk eşleştirme silinecek ve yenisiyle değiştirilecektir.

Bir Eşleştirmenin Silinmesi

Bir sensör ya da mobil cihazla eşleştirmeyi silmek için:

 1. Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices'a (Ayarlar > Genel ayarlar > Eşleştirme ve senkronizasyon > Eşleştirilmiş cihazlar) gidin ve BAŞLAT'a basın.
 2. Listeden silmek istediğiniz cihazı seçin ve BAŞLAT'a basın.
 3. Delete pairing? (Eşleştirme silinsin mi?) gösterilir, Yes'i (Evet) seçin ve BAŞLAT'a basın.
 4. İşlem tamamlandığında Pairing deleted (Eşleştirme silindi) gösterilir.