Buradasınız: Egzersiz > Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart

Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart

M400 ile bir Adım Sensörünün Eşleştirilmesi

Adım sensörünü ayakkabınıza doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Adım sensörünün nasıl ayarlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için adım sensörünün kullanım kılavuzuna başvurun.

Bir adım sensörünü M400'ünüz ile iki şekilde eşleştirebilirsiniz:

 1. Egzersiz öncesi moduna girmek için saat görünümündeyken BAŞLAT'a basın.
 2. M400 ile adım sensörünüze dokunun ve bulunmasını bekleyin.
 3. Chaz ID numarası Pair Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN  xxxxxxxx eşleştir) gösterilir. Yes'i (Evet) seçin.
 4. İşiniz bittiğinde Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

ya da

 1. General Settings > Pair and sync > Pair other device (Genel Ayarlar > Eşleştir ve eşitle > Başka cihaz eşleştir) adımlarını izleyin ve BAŞLAT düğmesine basın.
 2. M400, adım sensörünüzü aramaya başlar.
 3. Adım sensörü bulunduğunda Polar RUN xxxxxxxx görüntülenir.
 4. BAŞLAT'a bastığınızda Pairing (Eşleştiriliyor) görüntülenir.
 5. İşlem tamamlandığında Pairing completed (Eşleştirme tamamlandı) gösterilir.

Adım Sensörünün Kalibre Edilmesi

Adım sensörünün kalibrasyonu hız, tempo ve mesafe ölçümlerinin doğruluğunu artırır. İlk kullanımdan önce, koşu tarzınızda önemli değişiklikler olduğunda veya adım sensörünün yerini değiştirdiğinizde (yeni ayakkabı aldığınızda veya sensörün yerini sağ ayağınızdan sol ayağınıza değiştirdiğinizde) adım sensörünü ayarlamanız önerilir. Kalibrasyon işlemi normalde koştuğunuz hızda yapılmalıdır. Farklı hızlarda koşuyorsanız, kalibrasyon işlemi ortalama hızınızda yapılmalıdır. Adım sensörünü manuel veya otomatik olarak kalibre edebilirsiniz.

Bir adım sensörü ile egzersiz yaparken hız verilerini GPS'ten veya adım sensöründen kullanmayı seçebilirsiniz. Bunu ayarlamak için Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Choose sensor for speed (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Hız için sensör seç) adımlarını izleyin ve Stride sensor (Adım sensörü) veya GPS'i seçin.

Manuel Kalibrasyon

Manuel kalibrasyon iki yolla yapılabilir. Belirli bir mesafeyi koşabilir ve Hızlı menü'de doğru mesafeyi girebilirsiniz. Ayrıca doğru mesafeyi veren çarpanı biliyorsanız kalibrasyon çarpanını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Doğru Tur Mesafesinin Ayarlanması

 1. Egzersiz öncesi moduna girmek için saat görünümündeyken BAŞLAT'a basın ve Running (Koşu) profiline ilerleyin.
 2. Bir seans başlatın ve 400 metreden daha uzun olduğunu bildiğiniz bir mesafeyi koşun.
 3. Koşuyu tamamladığınızda bir tur atmak için BAŞLAT'a basın.
 4. Hızlı menüye girmek için ışık düğmesini basılı tutun ve Stride sensor > Calibration > Manual > Set correct lap distance (Adım sensörü > Kalibrasyon > Manuel > Doğru tur mesafesini ayarla) adımlarını izleyin.
 5. Koştuğunuz mesafeyi girin. Kalibrasyon çarpanı güncellenir.

Çarpanın Ayarlanması

Çarpanı manuel olarak ayarlayarak adım sensörünü manuel olarak kalibre etmek için Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Manual > Set factor (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Kalibrasyon > Manuel > Çarpanı ayarla) adımlarını izleyin. Doğru mesafeyi veren çarpanı biliyorsanız. Calibrated. Factor: xxxx (Kalibrasyon tamamlandı. Çarpan: xxxx) görüntülenir.

Manuel kalibrasyon egzersiz sırasında adım sensörü kullanılırken de başlatılabilir. Hızlı menü'ye girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun ve ardından Stride sensor > Calibration > Manual (Adım sensörü > Kalibrasyon > Manuel) adımlarını izleyin.

Otomatik Kalibrasyon

Otomatik adım sensörü kalibrasyonu GPS verilerine dayalı olarak yapılır ve işlem arka planda gerçekleşir. Otomatik kalibrasyondan sonra geçerli tempo, adım uzunluğu ve toplam mesafe güncellenecek ve doğru olarak görüntülenecektir. Kalibrasyon tamamlanana dek hızınız ekranda gri renkte gösterilir. Daha sonra adım sensörünüzü manuel olarak kalibre ederseniz, GPS'e dayalı çarpan değerinin üzerine yazılacaktır.

Otomatik kalibrasyon iki kez gerçekleştirilir ve iki kalibrasyon katsayısının ortalaması kullanılır. Bir sonraki egzersiz seansınızda, bir önceki kalibrasyon katsayısının ve o seansta elde edilen katsayının ortalaması kullanılır.

Otomatik kalibrasyon 100 metreden sonra başlar. 500 metrelik kalibrasyon mesafesi sırasında aşağıdaki ölçütlerin karşılanması gerekir.

 • En az 6 uydu bulunmalıdır
 • Hız en az 7 km/sa. olmalıdır
 • Çıkış ve iniş 30 metreden az olmalıdır

Farklı zeminlerde (ör. yol, patika) koşarken, her bir zemin için en iyi kalibrasyonu elde etmek için her biri için farklı bir spor profili kullanın.

Adım sensörünü otomatik olarak kalibre etmek için şu adımları izleyin:

 • Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Automatic (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Kalibrasyon > Otomatik)

Otomatik kalibrasyon egzersiz sırasında adım sensörü kullanılırken de başlatılabilir. Hızlı menü'ye girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun ve ardından Stride sensor > Calibration > Automatic (Adım sensörü > Kalibrasyon > Otomatik) adımlarını izleyin.

Koşu Ritmi ve Adım Uzunluğu

Kadans*, adım sensörünün* olduğu ayağın bir dakikadaki yere basma sayısıdır. Adım uzunluğu* bir adımın ortalama uzunluğudur. Sol ve sağ ayağınızın yere bastığı noktalar arasındaki mesafedir. Koşu hızı = 2 x adım uzunluğu x kadans'tır. Daha hızlı koşmanın iki yolu vardır: Bacaklarınızı daha yüksek bir kadansla hareket ettirmek veya daha uzun adımlar atmak. Üst düzey uzun mesafe koşucuları 85-95 arasında yüksek bir kadans değeri ile koşarlar. Tırmanışlarda kadans değerleri daha düşüktür. Yokuş aşağı inerken daha yüksektir. Koşucular hız kazanmak için adım uzunluğunu ayarlar: hız arttıkça adım uzunluğu da artar. Bununla birlikte amatör koşucuların en çok yaptığı hatalardan biri adım uzunluğunu fazla arttırmaktır. En verimli adım uzunluğu, en rahat atılan adımla elde edilen en doğal adım uzunluğudur. Bacak kaslarınızı güçlendirerek daha uzun bir adım uzunluğu elde edebilir ve böylece yarışlarda daha hızlı koşabilirsiniz.

Ayrıca kadans veriminizi en yüksek düzeye çıkarmak için de çalışmanız gerekir. Kadans kolay ilerlemez ancak düzenli olarak çalışırsanız koşarken ritminizi koruyabilir ve performansınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Ritmi geliştirmek için sinir kas bağlantısının makul bir sıklıkta çalıştırılması gerekir. Haftada bir kadans egzersizi seansı iyi bir başlangıçtır. Haftanın geri kalanına bazı kadans çalışmaları ekleyin. Uzun ve kolay koşular sırasında her zamankinden biraz daha hızlı tempoyla koşabilirsiniz. Yokuş yukarı koşmak, yumuşak kumda koşmak veya basamakları koşarak çıkmak gibi belirli bir kuvvet çalışması yapmak adım uzunluğunu artırmanın iyi bir yoludur. Kuvvet çalışması içeren altı haftalık bir egzersiz dönemi ile adım uzunluğunda önemli ilerlemeler sağlanabilir. Ayrıca bacaklarınızı bir miktar daha hızlı çalıştırarak (ör. en iyi 5 km'lik tempoda kısa adımlarla) genel hızda önemli bir ilerleme kaydedilebilir.