Buradasınız: Ayarlar > Genel Ayarlar

GENEL AYARLAR

Genel ayarlarınızı görüntülemek ve düzenlemek için Settings > General settings'e (Ayarlar > Genel ayarlar) gidin.

General settings'de (Genel ayarlar) aşağıdakileri bulabilirsiniz:

 • Pair and sync (Eşleştirme ve senkronizasyon)
 • Flight mode (Uçuş modu)
 • Button sounds (Tuş sesleri)
 • Button lock (Tuş kilidi)
 • Inactivity alert (Hareketsizlik bildirimi)
 • Units (Birimler)
 • Language (Dil)
 • Training view color (Egzersiz görünüm rengi)
 • About your product (Ürününüz hakkında)

Pair and sync (Eşleştirme ve senkronizasyon)

 • Pair and sync mobile device (Mobil cihaz eşleştir) / Pair other device (Başka cihaz eşleştir): Kalp atış hızı sensörlerinizi ya da mobil cihazlarınızı M400'ünüz ile eşleştirin.
 • Paired devices (Eşleştirilmiş cihazlar): M400'ünüz ile eşleştirilmiş tüm aygıtları görebilirsiniz. Bunlar arasında kalp atış hızı sensörleri ve mobil cihazlar bulunuyor olabilir.
 • Sync Data (Veri Senkronizasyonu): Flow uygulaması ile verilerinizi senkronize eder. Sync data (Veri senkronizasyonu), M400'ünüzü bir mobil cihazla eşleştirdikten sonra görünür.

Flight mode (Uçuş modu)

On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin

Uçak modu, cihazın tüm kablosuz iletişimini kapatır. Etkinliklerle ilgili bilgiler toplamak için kullanmaya devam edebilirsiniz ancak Bluetooth® Smart devre dışı olduğundan kalp atış hızı sensörü ile egzersiz seanslarınızda kullanamaz ya da Polar Flow mobil uygulaması ile veri senkronizasyonu yapamazsınız.

Button sounds (Tuş sesleri)

Tuş seslerini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

Bu seçim egzersiz seslerini değiştirmez. Egzersiz sesleri, spor profili ayarlarında değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için SPOR PROFILI AYARLARI'na bakınız.

Button lock (Tuş kilidi)

Manual lock (Manuel kilit) veya Automatic lock (Otomatik kilit) seçeneğini seçin. Manual lock (Manuel kilit) seçiliyken, Hızlı menü'den tuşları elle kilitleyebilirsiniz. Automatic Lock'ta (Otomatik Kilit) düğme kilidi 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Etkinliksiz Geçen Zaman Uyarısı

Hareketsizlik bildirimini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

Units (Birimler)

Metrik (kg, cm) ya da İngiliz ölçü birimini (lb, ft) seçin. Kilo, boy, mesafe ve hız ölçümlerinde kullanılacak birimleri belirleyin.

Language (Dil)

Bu dillerden birini seçebilirsiniz: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi ya da Svenska. M400'ünüzde kullanılan dili belirleyin.

Training view color (Egzersiz görünüm rengi)

Dark (Koyu) ya da Light (Açık) seçin. Egzersiz görünümün ekran rengini değiştirin. Light (Açık) seçildiğinde egzersiz görünümünde arka plan rengi açık, sayı ve harfler ise koyu renkte gösterilir. Dark (Koyu) seçildiğinde egzersiz görünümünde arka plan rengi koyu, sayı ve harfler ise açık renkte gösterilir.

Ürününüz Hakkında

M400'ünüzün aygıt kimliğine, bellenim sürümüne, HW modeline ve A-GPS son kullanım tarihine bakın.