Buradasınız: Ayarlar > Hızlı Menü

Hızlı Menü'ye girin.

Egzersiz öncesi modunda Hızlı Menü

Egzersiz öncesi modunda, seçili spor profilinin ayarlarına erişmek için IŞIK düğmesini basılı tutun:

 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçeneğini seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Stride sensor (Adım sensörü): Calibration (Kalibrasyon) veya Hız için sensör seç seçeneğini seçin. Calibration'da (Kalibrasyon), Automatic (Otomatik) veya Manual'i (Manuel) seçin. Choose sensor for speed'de (Hız için sensör seç), hız verisi için kaynağı ayarlayın: Stride sensor (Adım sensörü) veya GPS. Adım sensörü kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart'a bakınız.
 • Speed View (Hız Gösterimi): km/h (saatte kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika). Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin.
 • Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin. Automatic pause'u (Otomatik duraklatma) On (Açık) olarak seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklatılır.
 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Lap distance'ı (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi belirleyin. Lap duration'ı (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini belirleyin.

Egzersiz görünümünde Hızlı Menü

Egzersiz görünümünde Quick menu'ye (Hızlı menü) girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun. Egzersiz görünümünde Quick menu'de (Hızlı menü) aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Lock buttons (Tuşları kilitle): Tuşları kilitlemek için BAŞLAT'a basın. Kilidi açmak için IŞIK düğmesini basılı tutun.
 • Set backlight (Arka plan ışığını ayarla): Sürekli arka plan ışığını On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın. Bu ayar etkinleştirildiğinde arka plan ışığı sürekli olarak açık kalır. IŞIK düğmesine basarak arka plan ışığını yeniden kapatıp açabilirsiniz. Bu işlevi kullandığınızda pil ömrünün kısalacağını unutmayın.
 • Search Sensor (Sensör Ara): Kalp atış hızı sensörü veya adım sensörü araması yapın.
 • Stride sensor (Adım sensörü): Calibration (Kalibrasyon) veya Hız için sensör seç seçeneğini seçin. Calibration'da (Kalibrasyon), Automatic (Otomatik) veya Manual'i (Manuel) seçin. Choose sensor for speed'de (Hız için sensör seç), hız verisi için kaynağı ayarlayın: Stride sensor (Adım sensörü) veya GPS. Adım sensörü kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart'a bakınız.
 • Interval Timer (Aralık Sayacı): Aralıklı egzersiz seanslarınızda çalışma ve dinlenme aşamalarını tam olarak zamanlamak için süre ve/veya mesafe esaslı aralık zamanlayıcılar oluşturun. Daha önce ayarlanmış sayacı kullanmak için Start X.XX km / XX:XX 'i (Başlat X,XX km / XX:XX) seçin ya da Set Timer'da (Sayacı Ayarla) yeni bir sayaç oluşturun.
 • Finish Time Estimator (Bitiş Zamanı Hesaplayıcısı) Seansınız için mesafeyi ayarladığınızda, M400 hızınıza bağlı olarak seansınızın bitiş zamanını hesaplayacaktır. Önceden belirlenmiş bir hedef mesafeyi kullanmak için Start XX.XX km / X.XX mi (XX,XX km / X,XX mil başlat) öğesini seçin ya da Set distance (Mesafeyi belirle) bölümünden yeni bir hedef belirleyin.
 • Current location info (Geçerli konum bilgisi): Bu seçenek yalnızca spor profili için GPS açık olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.
 • Set Location Guide On (Konum Kılavuzunu Aç): Başlangıç noktasına geri dönme özelliği, seansınızın başlangıç noktasına geri dönmeniz için siz yol gösterir. Set location guide on (Konum kılavuzunu aç) öğesini seçin ve START (Başlat) düğmesine basın. Location guide arrow view set on (Konum kılavuzu ok görünümü açık olarak ayarlandı) görüntülenir ve M400 Back to Start (Başlangıca Geri Dön) görünümüne girer. Daha fazla bilgi için Back to start'a (Başlangıca geri dön) bakın.

Duraklama modunda Hızlı Menü

Duraklama modunda Quick menu'ye (Hızlı menü) girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun. Duraklama modunda Quick menu'de (Hızlı menü) aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Lock buttons (Tuşları kilitle): Tuşları kilitlemek için BAŞLAT'a basın. Kilidi açmak için IŞIK düğmesini basılı tutun.
 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı), Soft (Düşük), Loud (Yüksek) ya da Very loud (Çok yüksek) seçin.
 • Heart rate settings (Kalp atış hızı ayarları): Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): Beats per minute (bpm) (Dakikadaki kalp atış hızı) ya da % of maximum (Maksimumun %'si) seçin. Check HR zone limits (HR bölgesi sınırlarını kontrol et): Her kalp atış hızı bölgesi için sınırları kontrol edin. HR visible to other device (HR diğer cihazlarca görülebilir): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçeneğini seçin. Eğer On (Açık) seçerseniz diğer uyumlu cihazlar (ör. spor ekipmanlar) kalp atış hızınızı algılayabilir.
 • GPS recording (GPS kaydı): Off (Kapalı) ya da On (Açık) seçin.
 • Stride sensor (Adım sensörü): Calibration (Kalibrasyon) veya Hız için sensör seç seçeneğini seçin. Calibration'da (Kalibrasyon), Automatic (Otomatik) veya Manual'i (Manuel) seçin. Choose sensor for speed'de (Hız için sensör seç), hız verisi için kaynağı ayarlayın: Stride sensor (Adım sensörü) veya GPS. Adım sensörü kalibrasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için, Polar Adım Sensörü Bluetooth® Smart'a bakınız.
 • Speed View (Hız Gösterimi): km/h (saatte kilometre) ya da min/km (kilometre başına dakika). Eğer İngiliz birimlerinin kullanılmasını seçtiyseniz mph (saatte mil) ya da min/mi (mil başına dakika) seçin.
 • Automatic pause (Otomatik duraklatma): On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçin. Automatic pause'u (Otomatik duraklatma) On (Açık) olarak seçerseniz hareket etmediğinizde oturumunuz otomatik olarak duraklatılır.
 • Automatic lap (Otomatik tur): Off (Kapalı), Lap distance (Tur mesafesi) ya da Lap duration (Tur süresi) seçin. Lap distance'ı (Tur mesafesi) seçerseniz, bir tur için kat edilmesi gereken mesafeyi belirleyin. Eğer Lap duration (Tur süresi) seçerseniz, her turun süresini belirleyin.

 Mesafeye dayalı turun veya otomatik duraklatmanın kullanılabilmesi için GPS kaydının açık olarak ayarlanması gerekmektedir.