Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve ure

Nastavitve ure

Za pogled in urejanje svojih nastavitev ure pojdite na Settings > Watch settings (Nastavitve > Nastavitve ure).

V Watch settings (Nastavitvah ure) boste našli:

  • Alarm
  • Čas
  • Datum
  • Dan začetka tedna
  • Prikaz ure

Alarm

Nastavite ponovitev alarma Off, Once, Monday to Friday (Izklop, Enkrat, Od ponedeljka do petka) ali Every day (Vsak dan). Če izberete Once, Monday to Friday (Enkrat, Od ponedeljka do petka) ali Every day (Vsak dan), nastavite tudi čas za alarm.

Ko je vklopljen alarm, je prikazana ikona ure v časovnem pogledu.

Čas

Nastavi časovni format: 24 h ali 12 h. Nato nastavite čas v dnevu.

Ko sinhronizirate z aplikacijo Flow in s spletno storitvijo, se čas v dnevu samodejno posodobi iz storitve.

Datum

Nastavite datum. Nastavite tudi Date format (Format datuma), izberete lahko mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (mm/dd/llll, dd/mm/llll, llll/mm/dd, dd-mm-llll, llll-mm-dd, dd. mm. llll) ali yyyy.mm.dd (llll.mm.dd).

Ko sinhronizirate z aplikacijo Flow in s spletno storitvijo, se datum samodejno posodobi iz storitve.

Dan začetka tedna

Izberite dan začetka vsakega tedna. Izberite Monday, Saturday (ponedeljek, sobota) ali Sunday (nedelja).

Ko sinhronizirate z aplikacijo Flow in s spletno storitvijo, se dan začetka tedna samodejno posodobi iz storitve.

Prikaz ure

Izberi prikaz ure:

  • Daily Activity (Dejavnost dneva + Datum in čas)
  • Your name and time (Vaše ime in čas)
  • Analog (Analogno)
  • Big (Veliko)