Vi ste tukaj: Vadba > Prični vadbo

Prični vadbo

Nosite senzor srčnega utripa in poskrbite, da ste ga združili s svojim M400.

 

V časovnem pogledu pritisnite gumb START, da vstopite v način pred vadbo.

Izberite športni profil, ki ga želite uporabiti z gumbom GOR/DOL.

Za spremembo nastavitev športnega profila pred vadbo (v načinu pred vadbo), pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick Menu (Hitri meni). Za vrnitev v način pred vadbo, pritisnite gumb NAZAJ.

Če ste vklopili GPS funkcijo, bo M400 samodejno pričela z iskanjem signalov.

Ostanite v načinu pred vadbo, dokler M400 ne najde GPS satelitskih signalov in vašega srčnega utripa, da bi poskrbeli, da so vaši podatki o vadbi točni.

Da bi najbolje ujeli GPS satelitske signale, pojdite na prosto in stran od visokih stavb in dreves. Za najboljše GPS rezultate nosite M400 na svojem zapestju in z zaslonom, obrnjenim navzgor. Imejte ga pred seboj v vodoravnem položaju in stran od prsi. Roko držite nepremično in nad nivojem prsi med iskanjem. Bodite pri miru in držite položaj, dokler M400 ne najde satelitskih signalov.

Odstotkovna vrednost, ki je prikazana ob ikoni GPS, kaže, kdaj je GPS nared. Ko doseže 100 %, se prikaže napis V REDU in pripravljeni ste na nadaljevanje. M400 je našla signal vašega senzorja srčnega utripa, ko je prikazan vaš srčni utrip. Ko M400 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Pridobivanje položaja GPS je s pomočjo podprtega GPS (A-GPS) hitro. Datoteka s podatki A-GPS se v vašem M400 samodejno posodobi, ko M400 sinhronizirate s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync. Če se je veljavnost datoteke s podatki A-GPS iztekla ali če še niste sinhronizirali vašega M400, bo pridobivanje trenutnega položaja morda trajalo dalj časa. Za več informacij glejte Podprti GPS (A-GPS).

Zaradi položaja GPS-antene na M400 ni priporočljivo, da ga nosite z zaslonom na spodnji strani zapestja. Ko ga imate na krmilu kolesa, poskrbite, da je zaslon obrnjen navzgor.

Med beleženjem vadbe lahko spreminjate pregled vadbe z gumbom GOR/DOL. Za spremembo nastavitev brez prekinitve beleženja vadbe pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni). Za več informacij glejte Quick Menu (Hitri meni).

Za začasno prekinitev vadbe pritisnite gumb NAZAJ. Prikaže se Beleženje začasno prekinjeno in M400 gre v način za začasno prekinitev. Za nadaljevanje vaše vadbe pritisnite gumb START.

Za ustavitev vadbe pritisnite in držite gumb NAZAJ tri sekunde v času beleženja vadbe ali v času začasne prekinitve, dokler se ne prikaže Beleženje končano.

Prični vadbo z vadbenim ciljem

Ustvarite lahko podrobne vadbene cilje v spletni storitvi Flow in jih sinhronizirate na svojo M400 prek programske opreme Flowsync ali aplikacije Flow. Med vadbo lahko preprosto sledite vodiču na svoji napravi.

Za pričetek vadbe z vadbenim ciljem storite naslednje:

 1. Pričnite tako, da greste v Diary (Dnevnik) ali v Favorites (Priljubljene).

 2. V Diary (Dnevniku) izberite dan, za katerega je cilj izbran in pritisnite START, nato pa s seznama izberite cilj in pritisnite START. Prikažejo se katerekoli opombe, dodane v cilj.

  ali

  V Favorites (Priljubljenih) izberite cilj s seznama in pritisnite START. Prikažejo se katerekoli opombe, dodane v cilj.

 3. Pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.

 4. Ko M400 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Za več informacij o vadbenih ciljih glejte Training Targets (Vadbeni cilji).

Prični vadbo z intervalnim časovnikom

Lahko nastavite en ponavljajoč ali dva izmenjujoča se časovnika in/ali časovnika na podlagi razdalje za usmerjanje svojega dela in faz za okrevanje v intervalni vadbi.

 1. Pričnite tako, da greste v Timers > Interval timer ((Časovniki) > (Intervalni časovnik)). Izberite Set timer(s) (Nastavi časovnik(-e)), da ustvarite nove časovnike.
 2. Izberite Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based (Na podlagi razdalje):
  • Time-based (Na podlagi časa): Določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite START.
  • Distance-based (Na podlagi razdalje): Nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite START.
 3. Prikaže se Nastavim še en časomer?. Da bi nastavili še en časomer, izberite Da in ponovite 2. korak.
 4. Ko zaključite, izberite Prični X,XX km / XX:XX in pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in nato izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.
 5. Ko M400 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Prav tako lahko med vadbo zaženete Interval timer (Intervalni časovnik), na primer po ogrevanju. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni) in nato izberite Interval timer (Intervalni časovnik).

Prični vadbo s Končaj oceno časa

Nastavite razdaljo za vašo vadbo in M400 bo ocenila končni čas vadbe glede na vašo hitrost.

 1. Pričnite tako, da greste v Časovnike > Končaj oceno časa.
 2. Da bi nastavili ciljno razdaljo pojdite v Nastavi razdaljo in izberite 5,00 km, 10,00 km, 1/2 maratona, maraton ali Nastavi drugo razdaljo. Pritisnite START. Če izberete Set other distance (Nastavi drugo razdaljo), nastavite razdaljo in pritisnite START. Prikaže se napis Čas za finiš bo ocenjen na XX,XX.
 3. Izberite Start XX.XX km / X.XX mi (Prični XX,XX km / X,XX mi) in pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in nato izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.
 4. Ko M400 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Prav tako lahko med vadbo zaženete Finish time estimator (Končaj oceno časa), na primer po ogrevanju. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni) in nato izberite Finish time estimator (Končaj oceno časa).