Vi ste tukaj: Nastavitve > Splošne nastavitve

Splošne nastavitve

Za pregledovanje in urejanje vaših splošnih nastavitev pojdite v Settings > General settings (Nastavitve > Splošne nastavitve).

V možnosti General settings (Splošne nastavitve) je na voljo:

 • Pair and sync (Združi in sinhroniziraj)
 • Flight mode (Letalski način)
 • Button sounds (Zvok gumbov)
 • Button lock (Zaklep gumba)
 • Inactivity alert (Alarm o neaktivnosti)
 • Units (Enote)
 • Training view color (Jezik)
 • Training view color (Barva pogleda za vadbo)
 • About your product (O vašem izdelku)

Združi in sinhroniziraj

 • Pair and sync mobile device (Združi mobilno napravo) / Pair other device (Združi drugo napravo): Združite senzorje srčnega utripa ali mobilne naprave s svojim M400.
 • Paired devices (Združene naprave): Oglejte si vse naprave, ki ste jih združili s svojim M400. Te lahko vključujejo senzorje srčnega utripa in mobilne naprave.
 • Sync Data (Sinhroniziraj podatke): Podatke sinhronizirajte z aplikacijo Flow. Napis Sync data (Sinhroniziraj podatke) postane viden, ko ste združili svoj M400 z mobilno napravo.

Flight mode (Letalski način)

Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop).

Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija z naprave. Še vedno lahko beleži vašo dejavnost, vendar pa je ne morete uporabljati pri vadbah s senzorjem srčnega utripa, niti ne morete svojih podatkov sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow, ker je Bluetooth® Smart onemogočen.

Zvok gumbov

Zvoke gumbov nastavite na možnost On (Vklop) ali Off (Izklop).

Upoštevajte, da ta izbira ne omogoča spreminjanja zvokov vadbe. Zvoki vadbe lahko spreminjate v nastavitvah športnega profila. Za več informacij glejte Nastavitve športnega profila.

Zaklep gumba

Izberite možnost Manual lock (Ročni zaklep) ali Automatic lock (Samodejni zaklep). V možnosti Manual lock (Ročni zaklep) lahko gumbe ročno zaklenete v meniju Quick menu (Hitri meni). V Automatic Lock (Samodejnem zaklepu) se gumb samodejno zaklene po 60 sekundah.

Alarm o neaktivnosti

Nastavite alarm o neaktivnosti v položaj On (Vklop) ali Off (Izklop).

Enote

Izberite metrične (kg, cm) ali imperialne (lb, ft) enote. Nastavite enote, ki se uporabljajo za merjenje teže, višine, razdalje in hitrosti.

Jezik

Izberi: danščina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, kitajščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, japonščina, ruščina, finščina ali švedščina. Nastavite jezik svojega M400.

Barva pogleda za vadbo

Izberite Dark (Temna) ali Light (Svetla). Spremenite barvo prikazovalnika vašega pogleda vadbe. Ko je izbrana Light (Svetla), ima pogled vadbe svetlo ozadje s temnimi številkami in črkami. Ko je izbrana Dark (Temna), ima pogled vadbe temno ozadje s svetlimi številkami in črkami.

O vašem izdelku

Preverite ID naprave vašega M400, kot tudi različice programa, HW modela in datum izteka veljavnosti A-GPS.