Vi ste tukaj: Vadba > Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart

Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart

Združi senzor korakov z M400

Prepričajte se, da je senzor korakov pravilno pritrjen na vaš čevelj. Za več informacij, kako nastaviti senzor korakov, glejte uporabniški priročnik senzorja korakov.

Obstajata dva načina, kako združiti senzor korakov z vašim M400:

 1. Pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. Dotaknite se svojega senzorja korakov z M400 in počakajte, da bo najden.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar RUN xxxxxxxx (Združi Polar RUN xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo naprav) in pritisnite START.
 2. M400 prične iskanje vašega senzorja korakov.
 3. Ko je najden senzor korakov, se prikaže Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN xxxxxxxx).
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Umeri senzor korakov

Umerjanje senzorja korakov izboljša natančnost meritev hitrosti/tempa in razdalje. Priporočljivo je, da senzor korakov umerite, preden ga prvič uporabite, če nastanejo znatne spremembe v vašem tekaškem slogu ali, če se položaj senzorja korakov na copatu drastično spremeni (npr. če imate nove copate ali zamenjate senzor z desnega na lev copat). Umerjanje naj bo izvedeno pri vaši običajni hitrosti teka. Če tečete pri različnih hitrostih, naj bo umerjanje izvedeno pri vaši povprečni hitrosti. Senzor korakov lahko umerite ročno ali samodejno.

Ko vadite s senzorjem korakov, lahko izberete, da boste uporabljali podatke o hitrosti iz GPS-a ali iz senzorja korakov. Za nastavitev tega pojdite v Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Choose sensor for speed (Nastavitve > Športni profili > Tek> Senzor korakov > Izberi senzor za hitrost) in izberite Stride sensor (Senzor korakov) in GPS.

Ročno umerjanje

Ročno umerjanje je mogoče opraviti na dva načina. Lahko tečete razdaljo, ki jo poznate in nastavite pravilno razdaljo v Quick menu (hitrem meniju). Lahko tudi ročno nastavite dejavnik umerjanja, če poznate dejavnik, ki daje vašo točno razdaljo.

Nastavi pravilno razdaljo kroga

 1. Pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo, nato pa drsite do profila Tek.
 2. Pričnite vadbo in pretecite razdaljo, za katero veste, da je daljša od 400 metrov.
 3. Ko pretečete razdaljo, pritisnite START, da nastavite razdaljo kroga.
 4. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni), nato pa izberite Stride sensor > Calibration > Manual > Set correct lap distance (Senzor korakov > Umerjanje > Ročno > Nastavi pravilno razdaljo kroga).
 5. Nastavite dejansko razdaljo, ki ste jo pretekli. Dejavnik umerjanja se s tem posodobi.

Nastavi dejavnik

Da bi ročno umerili senzor korakov z nastavitvijo dejavnika, izberite Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Manual > Set factor (Nastavitve > Športni profili > Tek> Senzor korakov > Umerjanje > Ročno > Nastavi dejavnik): Če že poznate dejavnik, ki daje vašo točno razdaljo. Prikaže se napis Calibrated. (Umerjeno). Factor: xxxx (Dejavnik: xxxx), ko ste opravili.

Ročno umerjanje se lahko prične tudi med vadbo, ko se uporablja senzor korakov. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni) in nato izberite Stride sensor > Calibration > Manual (Senzor korakov > Umerjanje > Ročno).

Samodejno umerjanje

Samodejno umerjanje senzorja korakov se opravi na podlagi GPS podatkov in se odvije v ozadju. Trenutni ritem, dolžina korakov in kumulativna razdalja bodo posodobljeni in pravilno prikazani po samodejnem umerjanju. Vaša hitrost bo prikazana v sivem na prikazovalniku, dokler ni pokrita razdalja umerjanja. Če svoj senzor korakov umerite ročno kasneje, se bo prepisal dejavnik umerjanja na podlagi GPS-a.

Samodejno umerjanje se izvede dvakrat, pri tem pa se uporabi povprečje dveh dejavnikov umerjanja. Pri naslednji vadbi se uporabi povprečje med prejšnjim dejavnikom umerjanja in dejavnikom, pridobljenim med trenutno vadbo.

Samodejno umerjanje se prične po 100 metrih. Med razdaljo umerjanja 500 m morajo biti izpolnjena naslednja merila.

 • Na voljo mora biti vsaj 6 satelitov.
 • Hitrost mora biti vsaj 7 km/h.
 • Višina vzpona in spusta je manj kot 30 metrov.

Pri teku na različnih površinah (npr. cesti, naravni poti) za vsako površino uporabite drugačen športni profil, da zagotovite najboljše umerjanje za vsako posamezno površino.

Da bi umerili senzor korakov ročno, izberite

 • Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Automatic (Nastavitve > Športni profili > Tek > Senzor korakov > Umerjanje > Samodejno)

Samodejno umerjanje se lahko prične tudi med vadbo, ko se uporablja senzor korakov. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni) in nato izberite Stride sensor > Calibration > Automatic (Senzor korakov > Umerjanje > Samodejno).

Kadenca teka in dolžina koraka

Kadenca* je število, ki označuje kolikokrat v eni minuti stopi stopalo s senzorjem korakov* na tla. Dolžina koraka* je povprečna dolžina enega koraka. To je razdalja med vašo desno in levo nogo, ko se ti dotakneta tal. Hitrost teka = 2 * dolžina korak * kadenca. Za hitrejši tek obstajata dva načina: Lahko premikate svoje noge pri višji kadenci ali pa delate daljše korake. Elitni dolgoprogaši ponavadi tečejo pri višji kadenci od 85 do 95. Na vzponih so običajne vrednosti kadence manjše. Pri spustih so večje. Tekači prilagodijo dolžino koraka, da povečajo hitrost: Dolžina koraka se povečuje z naraščanjem hitrosti. Ena najbolj pogostih napak novincev pa je prav prevelik korak. Najbolj učinkovita dolžina koraka je naravna – tista, ki je tekaču najbolj udobna. Na tekmovanju boste tekli hitreje, če boste povečali moč svojih nožnih mišic, da vas bodo te popeljale naprej z večjo dolžino koraka.

Prav tako bi morali delati na povečanju učinkovitosti kadence. Kadenca ne napreduje zlahka vendar, če vadite pravilno, boste lahko vzdrževali kadenco skozi svoje teke in tako izboljšali svojo zmogljivost. Za razvoj kadence je potrebno trenirati povezavo med živčevjem in mišicami – in to dokaj pogosto. Za začetek je primerna ena vadba za kadenco na teden. Nekaj vaj za kadenco lahko dodate tudi v preostali del vaše tedenske vadbe. Med dolgim lahkotnim tekom lahko občasno vključite nekaj hitrejše kadence. Dober način za izboljšanje dolžine koraka je, da se lotite določenih vaj za moč, kot so tek po hribih, tek po mehki mivki ali tek po stopnicah. Šesttedensko obdobje vadbe, ki zajema vaje za moč, bi moralo pokazati znatne izboljšave v dolžini koraka, v kombinaciji z nekaj vajami za hitrejše delo nog (kot so kratki koraki pri najhitrejšem tempu na 5 km) pa bi moral biti opazen tudi napredek v skupni hitrosti.