Vi ste tukaj: Vadba > Funkcije med vadbo

Funkcije med vadbo

Beleženje kroga

Za beleženje kroga pritisnite gumb START. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila možnost Automatic lap (Samodejni krog) nastavite na možnost Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Zakleni območje srčnega utripa ali hitrosti

Pritisnite in pridržite gumb START, da zaklenete območje srčnega utripa ali hitrosti, v katerem se trenutno nahajate. Izberite možnost HR zone (Območje srčnega utripa) ali Speed zone (Območje hitrosti). Za zaklepanje/odklepanje območja pritisnite in pridržite gumbSTART. Če vaš srčni utrip ali hitrost preseže zaklenjeno območje, boste opozorjeni z zvočno povratno informacijo.

Zamenjaj fazo med vadbo v fazah

Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni). Izberite iz seznama Start next phase (Začni naslednjo fazo) in pritisnite gumb START (če je izbrana ročna sprememba faze, ko je bil ustvarjen cilj). Če je izbran samodejni način, se bo po zaključku faza samodejno zamenjala. Opozorjeni boste z zvočno povratno informacijo.

Spreminjanje nastavitev v hitrem meniju

Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni). Določene nastavitve lahko spreminjate, ne da bi začasno prekinili vadbo. Za podrobne informacije glejte Quick Menu (Hitri meni).