Vi ste tukaj: Nastavitve > Hitri meni

Hitri meni

Hitri meni v načinu pred vadbo

Za dostop do nastavitev trenutno izbranega športnega načina v načinu pred vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ):

 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite možnost Off (Izklop), Soft (Nežno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. oprema v fitnesu) zaznajo vaš srčni utrip.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Stride sensor (Senzor korakov): Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart.
 • Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo).
 • Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če nastavite samodejno začasno prekinitev v položaj zavklop, se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati.
 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Hitri meni v načinu vadbe

V pogledu za vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ) in vstopite v Quick menu (Hitri meni). V pogledu za vadbo Hitri meni lahko:

 • Zakleni gumbe: Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.
 • Nastavi ozadje: Stalno osvetlitev ozadja nastavite na možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Ko to omogočite, osvetlitev ozadja sveti nepretrgoma. Stalno osvetlitev ozadja lahko izklopite in ponovno vklopite s pritiskom gumba LUČ. Vedeti morate, da uporaba te funkcije skrajšuje življenjsko dobo baterije.
 • Iskanje senzorja: Iščite senzor srčnega utripa ali senzor korakov.
 • Stride sensor (Senzor korakov): Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart.
 • Intervalni časomer: Ustvarite intervalne časovnike na osnovi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi. Izberite Prični X,XX km / XX:XX , da uporabite prejšnji nastavitveni časomer ali ustvarite novi časomer v Nastavitvenem časomeru.
 • Končaj oceno časa: Nastavite razdaljo za vašo vadbo in M400 bo ocenila končni čas vadbe glede na vašo hitrost. Izberite Start XX.XX km / X.XX mi (Prični XX,XX km / XX:XX mi), da uporabite prejšnjo nastavitveno ciljno razdaljo ali nastavite novi cilj v Set distance (Nastavitvena razdalja).
 • Informacije o trenutni lokaciji: Ta izbira je na voljo le, če je GPS nastavljen za športni profil.
 • Vklopi vodiča za lokacijo: Ta funkcija vam omogoča, da se vrnete na začetek svoje vadbe. Izberite Set location guide on (Vklopi vodiča za lokacijo) in pritisnite START (ZAČNI). Prikaže se Nastavitev pogleda puščice vodiča za lokacijo in M400 gre v pogled Na sam začetek. Za več informacij glejte Na sam začetek.

Hitri meni v načinu premora

V načinu za začasno prekinitev pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Hitri meni. V načinu za začasno prekinitev Hitri meni lahko:

 • Zakleni gumbe: Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.
 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite možnost Off (Izklop), Soft (Nežno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. oprema v fitnesu) zaznajo vaš srčni utrip.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Stride sensor (Senzor korakov): Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart.
 • Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo).
 • Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če nastavite samodejno začasno prekinitev v položaj zavklop, se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati.
 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje.

GPS beleženje mora biti nastavljeno na samodejno začasno prekinitev ali samodejni krog, ki temelji na razdalji.