Vi ste tukaj: Začetek > Združevanje

Združevanje

Pred prvo uporabo senzorja srčnega utripa Bluetooth Smart ® ali mobilne naprave (pametni telefon, tablica), je to napravo treba združiti z M400. Združevanje vzame le nekaj sekund in zagotavlja, da vaš M400 sprejema signale samo z vaših senzorjev in naprav, omogoča pa tudi vadbo v skupini brez motenj. Pred vpisom dogodka ali tekme se prepričajte, da ste združevanje opravili doma, da bi preprečili motnje zaradi prenosa podatkov.

Združi senzor srčnega utripa z M400

Obstajata dva načina, kako združiti senzor srčnega utripa s svojim M400:

 1. Nosite svoj senzor srčnega utripa in pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. Prikaže se To pair, touch your device with M400 (Za združevanje se dotaknite svoje naprave z M400). Dotaknite se svojega senzorja srčnega utripa z M400 in počakajte, da ga zazna.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar H7 xxxxxxxx (Združi Polar H7 xxxxxxxx). Izberite možnost Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Namestite senzor srčnega utripa. V M400 pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo napravo) in pritisnite START.
 2. M400 prične iskanje vašega senzorja srčnega utripa.
 3. Ko je najden senzor srčnega utripa, se prikaže ID naprave Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Pritisnite START in izpiše se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Združi senzor korakov z M400

Prepričajte se, da je senzor korakov pravilno pritrjen na vaš čevelj. Za več informacij, kako nastaviti senzor korakov, glejte uporabniški priročnik senzorja korakov.

Obstajata dva načina, kako združiti senzor korakov z vašim M400:

 1. Pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. Dotaknite se svojega senzorja korakov z M400 in počakajte, da bo najden.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar RUN xxxxxxxx (Združi Polar RUN xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo naprav) in pritisnite START.
 2. M400 prične iskanje vašega senzorja korakov.
 3. Ko je najden senzor korakov, se prikaže Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN xxxxxxxx).
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Za več informacij glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth Smart.

Združi mobilno napravo z M400

Pred združevanjem mobilne naprave

 • jo nastavite na spletni strani flow.polar.com/start, kot je opisano v poglavju Set up your M400 (Nastavi svoj M400)
 • prenesite aplikacijo Flow iz trgovine App Store
 • prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen.

Združevanje z mobilno napravo:

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polarjev račun, ki ste ga ustvarili med nastavljanjem vašega M400.
 2. Počakajte, da se na vaši mobilni napravi prikaže pogled Connect product (Poveži napravo) (prikaže se Waiting for M400 (Počakaj na M400)).
 3. V časovnem načinu M400 pritisnite in držite gumb NAZAJ.
 4. Prikaže se Connecting to device (Priključitev na napravo), ki ji sledi Connecting to app (Priključitev na aplikacijo).
 5. Sprejmite zahtevo za Bluetooth združevanje na svoji mobilni napravi in vnesite pin kodo, prikazano na vašem M400.
 6. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polarjev račun.
 2. Počakajte, da se na vaši mobilni napravi prikaže pogled Connect product (Poveži napravo) (prikaže se Waiting for M400 (Počakaj na M400)).
 3. V M400 pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi mobilno napravo) in pritisnite START.
 4. Na vašem M400 se prikaže Confirm from other device pin xxxxxx (Potrdi na podlagi številke PIN druge naprave xxxxxx). V mobilno napravo vnesite številko PIN iz vašega M400. Združevanje se začne.
 5. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Tehtnico Polar Balance združite z M400

Za združevanje tehtnice Polar Balance in naprave M400 sta na voljo dva načina:

 1. Stopite na tehtnico in na prikazovalniku se prikaže vaša teža.
 2. Ko zaslišite pisk, ikona za Bluetooth na prikazovalniku tehtnice prične utripati, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena. Tehtnica je pripravljena na združevanje z M400.
 3. Pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb BACK (NAZAJ) na napravi M400, nato pa počakajte, da se na prikazovalniku izpiše sporočilo o koncu združevanja.

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo naprav) in pritisnite START.
 2. M400 začne iskati vašo tehtnico.
 3. Stopite na tehtnico in na prikazovalniku se prikaže vaša teža.
 4. Ko M400 najde vašo tehtnico, se na njegovem prikazovalniku izpiše njena ID-številka Polar scale xxxxxxxx (xxxxxxxx tehtnica Polar).
 5. Pritisnite START in izpiše se Pairing (Združevanje).
 6. Po koncu se izpiše Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Tehtnico lahko združite s sedmimi različnimi napravami Polar. Ko je z njo združenih več kot sedem naprav, se prva združena naprava odstrani, nadomesti pa jo zadnja združena naprava.

Brisanje združevanja

Za izbris združevanja s senzorjem ali mobilno napravo:

 1. Pojdite v meni Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združene naprave) in pritisnite START.
 2. Izberite iz seznama napravo, ki jo želite odstraniti, in pritisnite START.
 3. Prikaže se sporočilo Delete pairing? (Ali želite izbrisati združevanje?), izberite možnost Yes (Da) in pritisnite START.
 4. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing deleted (Združevanje je zbrisano).