Vi ste tukaj: Polar Flow > Sinhroniziranje

Sinhroniziranje

Podatke lahko prenesete iz svojega M400 prek USB kabla s programsko opremo FlowSync ali brezžično prek Bluetooth Smart® z aplikacijo Polar Flow. Da bi lahko sinhronizirali podatke med M400 in spletno storitvijo Flow ter aplikacijo, morate imeti Polar račun in programsko opremo FlowSync. Pojdite v flow.polar.com/start in ustvarite svoj Polar račun v spletni storitvi Polar Flow in prenesite ter namestite programsko opremo FlowSync na svoj osebni računalnik. Prenesite aplikacijo Flow na svoj telefon iz App Store ali Google Play.

Ne pozabite sinhronizirati podatkov in jih posodabljati med vašim M400, spletno storitvijo in mobilno aplikacijo, kjerkoli ste.

Sinhroniziraj z aplikacijo Flow

Pred sinhroniziranjem poskrbite:

 • da imate Polarjev račun in aplikacijo Flow
 • da ste svoj M400 vsaj enkrat registrirali v spletni storitvi Flow in sinhronizirali podatke prek programske opreme FlowSync
 • da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način ni vklopljen
 • da ste svoj M400 združili s svojim mobilnikom Za več informacij glejte Združevanje

Za sinhroniziranje svojih podatkov obstajata dva načina:

 1. Prijavite se v aplikacijo Flow in pritisnite ter držite gumb NAZAJ na svojem M400.
 2. Prikaže se Connecting to device (Priključitev na napravo), ki ji sledi Connecting to app (Priključitev na aplikacijo).
 3. Ko ste opravili, se prikaže Syncing completed (Sinhroniziranje je zaključeno).

ali

 1. Prijavite se v aplikacijo Flow in pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Sync data (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Sinhroniziraj podatke) in pritisnite gumb START na vašem M400.
 2. Prikaže se Connecting to device (Priključitev na napravo), ki ji sledi Connecting to app (Priključitev na aplikacijo).
 3. Ko ste opravili, se prikaže Syncing completed (Sinhroniziranje je zaključeno).

Ko sinhronizirate svoj M400 z aplikacijo Flow, so samodejno sinhronizirani tudi vaši podatki o vadbi in dejavnosti prek internetne povezave s spletno storitvijo Flow.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow pojdite na www.polar.com/en/support/Flow_app

Sinhroniziraj s spletno storitvijo Flow prek FlowSYnc

Da bi sinhronizirali podatke s spletno storitvijo Flow, potrebujete programsko opremo FlowSync. Pojdite na flow.polar.com/start in prenesite ter namestite programsko opremo, preden poskusite sinhronizirati.

 1. Priključite mikro USB priključek v USB vrata v M400 in priključite drugi konec kabla v svoj osebni računalnik. Poskrbite, da je programska oprema FlowSync v delovanju.
 2. Na vašem računalniku se odpre okno FlowSync in prične se sinhroniziranje.
 3. Ko ste opravili, se prikaže Zaključeno.

Vedno, ko vklopite svoj M400 v računalnik, programska oprema Polar FlowSync prenese vaše podatke na spletno storitev Polar Flow in sinhronizira vse morebitne spremembe nastavitev. Če se sinhroniziranje ne zažene samodejno, zaženite FlowSync iz ikone namizja (Windows) ali iz mape aplikacij (Mac OS X). Ko obstajajo posodobitve strojne programske opreme, vas bo FlowSync o tem obvestil in zahteval namestitev.

Če spreminjate nastavitve v spletni storitvi Flow medtem ko je M400 vklopljen v računalnik, pritisnite gumb za sinhronizacijo v FlowSync, da se nastavitev prenese na vaš M400.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Flow pojdite na www.polar.com/en/support/flow

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync pojdite na www.polar.com/en/support/FlowSync