Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve športnega profila

Nastavitve športnega profila

Prilagodite nastavitve športnih profilov, ki bodo najbolje ustrezale vašim vadbenim potrebam. V M400 lahko urejate določene nastavitve športnih profilov v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili). V različnih športih lahko na primer vklopite ali izklopite GPS.

V spletni storitvi Flow je širok nabor možnosti za prilagajanje. Za več informacij glejte Sport Profiles in Flow (Športni profili v storitvi Flow).

V načinu pred vadbo so privzeto prikazani štirje športni profili. V spletni storitvi Flow lahko dodajate nove športe na seznam in jih sinhronizirate v svoj M400. Na vašem M400 imate lahko naenkrat največ 20 športov. Število športnih profilov v spletni storitvi Flow ni omejeno.

V Sport profiles (Športnih profilih) so privzeti športi:

 • Running (Tek)
 • Cycling (Kolesarjenje)
 • Other outdoor (Drugi zunanji športi)
 • Other indoor (Drugi notranji športi)

Če ste pred prvo vadbo v spletni storitvi Flow uredili svoje športne profile in jih sinhronizirali z M400, bo seznam športov že vseboval urejene športne profile.

Nastavitve

Za ogled ali spremembo nastavitev športnega profila pojdite v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športne profile) in izberite profil, ki ga želite urediti. Do nastavitev trenutno izbranega profila lahko dostopate tudi iz načina pred vadbo s pritiskom in držanjem gumba LUČ.

 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite Off, Soft, Loud (Izklop, Nežno, Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Ogled srčnega utripa): Izberite Beats per minute (bpm) (Utripi na minuto) ali % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Pregled meje območja srčnega utripa): Preglejte meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip viden drugi napravi): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. fitnes oprema) zaznajo vaš srčni utrip.
 • GPS recording (GPS beleženje): Izberite Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Senzor korakov: Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju senzorja korakov glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart.

 • Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo).
 • Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če vklopite automatic pause(samodejna začasna prekinitev) On, se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati.

GPS beleženje mora biti nastavljeno na samodejno začasno prekinitev.

 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete Lap distance (Dolžino kroga), po vsakem krogu nastavite razdaljo. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje.

GPS beleženje mora biti nastavljeno na samodejni krog, ki temelji na razdalji.