Ön itt van: Edzés > Edzés indítása

Edzés indítása

Viselje a pulzusmérőt, és győződjön meg arról, hogy párosította azt az M400-zal.

 

Nyomja meg idő nézetben a START gombot az edzés előtti mód elindításához.

Az UP/DOWN (Fel/Le) gomb használatával válassza ki a kívánt sportprofilt.

Ha az edzés megkezdése előtt módosítani kívánja a sportprofil beállításait (edzés előtti módban), tartsa nyomva a LIGHT (világítás) gombot a Quick Menu (gyorsmenü) eléréséhez. A konfigurációs módba való visszalépéshez, nyomja meg a BACK (vissza) gombot.

Ha aktiválta a GPS funkciót, az M400 automatikusan elkezdi keresni a jelet.

Maradjon edzés előtti módban, amíg az M400 megtalálja a GPS műholdjelet, valamint a szívritmusérzékelőt, hogy edzési adatai pontosak legyenek.

A GPS műholdjelek keresését mindig menjen szabadtéren, magas épületektől és fáktól távol végezze. A legjobb GPS teljesítmény érdekében, viselje az M400-at csuklóján a kijelzővel felfelé. Tartsa azt vízszintes helyzetben maga elé, és el a mellkasától. A keresés közben karját tartsa mozdulatlanul, a mellkasa magassága felett. Álljon mozdulatlanul, és tartsa ezt a testhelyzetet, amíg az M400 megtalálja a műholdszignált.

A GPS  ikon mellett látható százalékos érték jelzi, amikor a GPS készen áll. Amikor eléri a 100%-ot, az OK megjelenik, és indulhat. Amikor megjelennek a szívritmus-adatok, az M400 megtalálta a szívritmus-érzékelőt. Amikor az M400 megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet és megkezdheti az edzést.

A GPS bemérése gyorsan megy a rásegítéses GPS (A-GPS) segítségével. Az A-GPS adatok automatikusan letöltődnek az M400 készülékre, amikor szinkronizálja azt a Flow webes szolgáltatással a FlowSync szoftveren keresztül. Ha az A-GPS adatfájl lejár, vagy még nem szinkronizálta M400 készülékét a jelenlegi pozíciója bemérése több időt vehet igénybe. További információért lásd: Rásegítéses GPS (A-GPS).

A GPS antenna elhelyezkedése miatt, nem javasolt az M400-at a kijelzővel a csuklója alsó felén viselni. Ha a készüléket egy kerékpár kormányára helyeti, győződjön meg róla, hogy a kijelző felfelé áll.

Az edzés rögzítése közben az UP/DOWN (Fel/Le) gombokkal váltogathatja az edzési nézetet. Ha a beállításokat az edzés rögzítés leállítása nélkül kívánja módosítani, tartsa lenyomva a LIGHT (Világítás) gombot a Quick menu (gyorsmenübe) való belépéshez. További információért, lásd: Quick menu (Gyorsmenü).

Az edzés szüneteltetéséhez, nyomja meg a BACK (vissza) gombot. Recording paused (Felvétel leállítva) üzenet jelenik meg, és az M400 szünet módba vált. Az edzés folyatatásához nyomja meg a START gombot.

Az edzés leállításához, nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK (vissza) gombot három másodpercig szüneteltetés közben, míg meg nem jelenik a Recording ended (rögzítés befejezve) üzenet.

Egy edzés megkezdése az Edzési célokkal

Hozzon létre részletes edzési célokat a Flow web szolgáltatásban és szinkronizálja azokat az M400-ra a Flowsync szoftveren vagy a Flow alkalmazáson keresztül. Az edzés folyamán könnyedén követheti az útmutatásokat az eszközén.

Az edzés megkezdéséhez adott edzési céllal tegye a következőket:

 1. Kezdje a Diary (napló) vagy a Favorites (kedvencek) kiválasztásával.

 2. A Diary (naplóban), válassza ki a beütemezett célhoz tartozó napot, majd nyomja meg a START gombot, azután válassza ki a célt a listából és nyomja meg a START gombot. Bármilyen megjegyzés amit a célhoz hozzáadott, megjelenik

  vagy

  A Favorites (kedvencekben), válassza ki a célt a listából, majd nyomja meg a START (gombot). Bármilyen megjegyzés amit a célhoz hozzáadott, megjelenik

 3. Nyomja meg a START gombot a konfigurációs módba való belépéshez, és válassza ki a használni kívánt sport profilt.

 4. Amikor az M400 megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet és megkezdheti az edzést.

További információért az edzési célokkal kapcsolatban, lásd: Training Targets (edzési célok).

Edzés megkezdése Intervallum-időzítővel

Beállíthat egy ismétlődő vagy két váltakozó idő és/vagy távolság alapú időzítőt munkája és a regenerálódási fázisok irányítására az intervallum edzésben.

 1. Kezdje azzal, hogy a Timers > Interval timer (időzítők > Intervallum-időzítő) lehetőségekre lép. Válassza a Set timer(s) (időzítő(k) beállítása) lehetőséget az új időzítő létrehozásához.
 2. Válassza ki a Time-based (idő alapú) vagy Distance-based (távolság alapú) lehetőséget:
  • Time-based (Idő alapú): Állítsa be az időzítő perceit és másodperceit, és nyomja meg a START gombot.
  • Distance-based  (Távolság alapú): Állítsa be a távolságot az időzítőn, majd nyomja meg a START gombot.
 3. Set another timer? (beállít újabb időzítőt?) felirat jelenik meg. Egy új időzítő beállításához, válassza a Yes (igen) lehetőséget és ismételje meg a 2. lépést.
 4. Amikor végzett, válassza a Start X.XX km / XX:XX lehetőséget, majd nyomja meg a START gombot a konfigurációs módba való visszalépéshez, majd válassza ki a használni kívánt sport profilt.
 5. Amikor az M400 megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet és megkezdheti az edzést.

Az edzés alatt is elindíthatja az Interval timer (Intervallum időzítőt) például a bemelegítés után. Tartsa nyomva a LIGHT (Világítás) gombot a Quick menu (Gyorsmenü), megnyitásához, majd válassza az Interval timer (Intervallum időzítő) opciót.

Edzés megkezdése Befejezési idő becslővel

Állítsa be edzésének távolságát, és az M400 meg fogja becsülni sebessége alapján az edzés befejezési idejét.

 1. Kezdje azzal, hogy a Timers (időzítők) > Finish time estimator (Befejezési idő becslő) lehetőségekre lép.
 2. A cél távolság kiválasztásához, menjen a Set distance (távolság beállítás) lehetőségre, majd válasszon az 5.00 km, 10.00 km, 1/2 marathon, Marathon vagy a Set other distance (más távolság beállítása) lehetőségek közül. Nyomja meg a START lehetőséget. Ha a Set other distance (más távolság beállítása) lehetőséget választja, állítsa be a távolságot, majd nyomja meg a START lehetőséget. Finish time will be estimated for XX.XX (a becsült befejezési idő XX.XX) felirat jelenik meg.
 3. Válassza a Start XX.XX km / X.XX mi lehetőséget, majd nyomja meg a START gombot a konfigurációs módba való visszalépéshez, majd válassza ki a használni kívánt sport profilt.
 4. Amikor az M400 megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet és megkezdheti az edzést.

Az edzés alatt is elindíthatja a Finish time estimator (Befejezési idő becslőt), például a bemelegítés után. Tartsa nyomva a LIGHT (Világítás) gombot a Quick menu (Gyorsmenü), megnyitásához, majd válassza a Finish time estimator (Befejezési idő becslő) opciót.