Ön itt van: Első lépések > Párosítás

Párosítás

Egy új Bluetooth Smart ® pulzusmérő vagy mobil eszköz használata (okostelefon, tablet) előtt, azt párosítani kell az M400-zal. A párosítás csak egy pár másodpercig tart, biztosítja hogy az M400 csak az Ön érzékelőinek adatait veszi, és lehetővé teszi a zavartalan edzést egy csoportban. Versenyen való részvétel előtt mindig otthon végezze el a párosítást., elkerülendő az interferenciát az adatátvitel során.

Párosítson egy pulzusmérőt az M400-hoz

A M400-at két módon párosíthatja a pulzusmérőhöz:

 1. Viselje a pulzusmérőt és nyomja meg a START gombot idő nézetben, a konfigurációs mód elindításához.
 2. Megjelenik a To pair, touch your device with M400 (Párosításhoz érintse az M400-at az eszközéhez) üzenet. Érintse meg a pulzusmérőt az M400-zal, és várja meg, hogy megtalálja.
 3. Megjelenik a Pair Polar H7 xxxxxxxx eszközazonosító. Válassza a Yes (igen) lehetőséget.
 4. Pairing completed (A párosítás befejeződött) jelenik meg amikor végzett.

vagy

 1. Viselje pulzusmérőjét. Az M400-on válassza ki a General Settings > Pair and sync > Pair other device (Általános beállítások > Párosítás és szinkronizálás > Egyéb eszköz párosítása) lehetőséget és nyomja le a START gombot.
 2. A M400 megkezdi a pulzusmérő keresését.
 3. A pulzusérzékelő észlelását követően a kijelzőn megjelenik a Polar H7  xxxxxxxx eszközazonosító.
 4. Nyomja meg a START gombot a Pairing (Párosítás) funkció megjelenítéséhez.
 5. Pairing completed (A párosítás befejeződött) jelenik meg amikor végzett.

Párosítson egy lépéshossz érzékelőt az M400-hoz

Győződjön meg róla, hogy a lépéshossz érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva a cipőjéhez. További információkért a lépéshossz érzékelő beállításához, forduljon a lépéshossz érzékelő használati útmutatójához.

Az M400-at két módon párosíthatja a lépéshossz érzékelővel:

 1. Nyomja meg időnézetben a START gombot a konfigurációs módba történő belépéshez.
 2. Érintse meg a lépéshossz érzékelőt az M400-zal, és várja meg, hogy megtalálja.
 3. Megjelenik a Pair Polar RUN xxxxxxxx eszközazonosító. Válassza a Yes (igen) elemet.
 4. Pairing completed (A párosítás befejeződött) jelenik meg amikor végzett.

vagy

 1. Lépjen a General Settings (Általános beállítások) > Pair and sync (Párosítás és szinkronizálás) > Pair other device (Egyéb eszköz párosítása) menüpontba és nyomja meg a START gombot.
 2. Az M400 megkezdi a lépéshossz érzékelő keresését.
 3. Ha megtalálta a lépéshossz érzékelőt, a Polar RUN xxxxxxxx eszközazonosító jelenik meg.
 4. Nyomja meg a START gombot, ekkor megjelenik a Pairing (párosítás) üzenet.
 5. Pairing completed (A párosítás befejeződött) jelenik meg amikor végzett.

További információért lásd: Polar Stride sensor Bluetooth Smart.

Egy mobil eszköz párosítása az M400-zal

A mobil eszköz párosítása előtt

 • végezze el a beállítást a flow.polar.com/start oldalon, Az M400 beállítása részben leírtak szerint
 • töltse le a Flow alkalmazást az App Store-ból
 • győződjön meg róla, hogy a mobil eszközén be van kapcsolva a Bluetooth és nincs bekapcsolva a repülőgépes üzemmód.

A mobil eszköz párosításához:

 1. A mobil eszközén, nyissa meg a Flow alkalmazást és jelentkezzen be a Polar fiókjába, melyet az M400 beállítása során hozott létre.
 2. Várjon, amíg megjelenik az Eszköz csatlakoztatása nézet a mobil eszközön, azaz a (Waiting for M400 ((Várakozás az M400-ra)) üzenet jelenik meg.
 3. Az M400 idő módjában tartsa nyomva a BACK (Vissza) gombot.
 4. A Connecting to device (csatlakozás az eszközhöz) üzenet jelenik meg, majd pedig a Connecting to app (csatlakozás az alkalmazáshoz).
 5. Fogadja el a Bluetooth párosítási kérelmet a mobil eszközén és írja be a pin kódot melyet az M400 mutat.
 6. Pairing completed (A párosítás befejeződött) jelenik meg amikor végzett.

vagy

 1. A mobil eszközén, nyissa meg a Flow alkalmazást és jelentkezzen be a Polar fiókjába.
 2. Várjon, amíg megjelenik az Eszköz csatlakoztatása nézet a mobil eszközön, azaz a (Waiting for M400 ((Várakozás az M400-ra)) üzenet jelenik meg.
 3. Válassza ki a Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device (Beállítások > Általános beállítások > Párosítás és szinkronizálás > Mobil eszköz párosítása) lehetőségeket, majd nyomja meg a START gombot.
 4. Az M400-on megjelenik a Confirm from other device pin xxxxxx (Hagyja jóvá a másik eszközről az xxxxxx PIN-t) üzenet. Adja meg az M400-on lévő PIN-kódot a mobil eszközön. A párosítás megkezdődik.
 5. Pairing completed (A párosítás befejeződött) üzenet jelenik meg amikor végzett.

A Polar Balance mérleg és az M400 párosítása

A Polar Balance mérleg és a M400 kétféleképpen párosítható:

 1. Álljon a mérlegre. Ekkor a kijelző a testsúlyát mutatja.
 2. A készülék sípoló hangjelzést ad, majd a mérleg kijelzőjén lévő Bluetooth ikon villogni kezd, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött. A mérleg készenáll a M400 készülékkel történő párosításra.
 3. Tartsa nyomva a BACK (VISSZA) gombot 2 másodpercig az M400 készüléken, amíg a kijelző nem jelzi, hogy a párosítás létrejött.

vagy

 1. Lépjen a General Settings (Általános beállítások) > Pair and sync (Párosítás és szinkronizálás) > Pair other device (Egyéb eszköz párosítása) menüpontba és nyomja meg a START gombot.
 2. A M400 keresni kezdi a mérleget.
 3. Álljon a mérlegre. Ekkor a kijelző a testsúlyát mutatja.
 4. A mérleg észlelését követően az M400 kijelzőjén a Polar scale xxxxxxxx eszközazonosító jelenik meg.
 5. Nyomja meg a START gombot a Pairing (Párosítás) funkció megjelenítéséhez.
 6. A művelet végeztével a Pairing completed (Párosítás kész) felirat jelenik meg.

A mérleg egyszerre 7 különböző Polar készülékkel párosítható. Amikor a párosított készülékek száma meghaladja a hetet, a mérleg törli és lecseréli az első párosított készüléket.

Párosítás törlése

Egy érzékelővel vagy mobil eszközzel végzett párosítás törléséhez:

 1. Válassza ki a Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (beállítások > általános beállítások > párosítás és szinkronizálás > párosított eszközök) lehetőségeket, majd nyomja meg a START gombot.
 2. Válassza ki a listából eltávolítani kívánt eszközt, majd nyomja meg a START gombot.
 3. Delete pairing? (Törli a párosítást?) üzenet jelenik meg, válassza a Yes (igen) lehetőséget, majd nyomja meg a START gombot.
 4. Pairing deleted (A párosítás törlődött) jelenik meg amikor végzett.