Je bent hier: Belangrijke informatie > Batterijen

Batterij

Polar moedigt je aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren door je te houden aan de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten. Werp dit product niet weg als gewoon huisvuil.

Batterij opladen

Controleer vóór het laden of er geen vocht, haar, stof of vuil op de oplaadpunten van je horloge en en de kabel aanwezig is. Veeg eventueel vuil of vocht er voorzichtig af. Laad het horloge niet op als het nat is.

Je horloge heeft een interne oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. Je kunt de batterij ruim 500 keer opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar terugloopt. Het aantal oplaadcycli is ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C, of als de USB-poort vochtig is.

Met de meegeleverde USB-kabel kun je het product via de USB-poort op je computer opladen. Je kunt de batterij ook via een stopcontact opladen. Gebruik bij het opladen via een stopcontact een USB-voedingsadapter (niet meegeleverd bij het product).

Je kunt de batterij via een stopcontact opladen. Gebruik bij het opladen via een stopcontact een USB-voedingsadapter (niet meegeleverd bij het product). Gebruik je een USB-voedingsadapter? Zorg dan dat je adapter is gemarkeerd met “output 5Vdc” en dat de adapter minimaal 500 mA levert. Gebruik alleen een USB-voedingsadapter met het juiste veiligheidskeurmerk (gemarkeerd met "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" of “CE”).

Laad Polar producten niet op met een oplader van 9 volt, anders kunnen ze beschadigd raken.

Je kunt je horloge opladen door het op je computer aan te sluiten. Je kunt het tegelijkertijd laten synchroniseren met FlowSync.

  1. Laad je horloge op door het met de meegeleverde kabel aan te sluiten op de USB-poort van je computer of op een USB-lader. De kabel klikt zich magnetisch vast, je hoeft er alleen voor te zorgen dat je de richel van de kabel ter hoogte van de aansluiting op je horloge (rood gemarkeerd) houdt.

  2. Op het display verschijnt Bezig met laden.
  3. Wanneer het batterijpictogram vol is, is het horloge volledig opgeladen.

Laat de batterij niet langdurig leeg en houd hem niet altijd volledig opgeladen, want dat kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Opladen tijdens de training

Het is niet mogelijk je horloge tijdens een trainingssessie op te laden met een draagbare lader zoals een powerbank. Als je je horloge tijdens een trainingssessie aansluit op een voedingsbron, wordt de batterij niet opgeladen. Als je horloge tijdens een training is aangesloten op de oplaadkabel, kunnen zweet en vocht corrosie veroorzaken en de oplaadkabel en het horloge beschadigen. Als je een trainingssessie start terwijl je horloge wordt opgeladen, stopt het opladen.

Batterijstatus en meldingen

Batterijstatussymbool

Het batterijstatussymbool wordt weergegeven wanneer je je pols draait om op het horloge te kijken, wanneer je op de knop LICHT drukt in de tijdweergave en wanneer je van het menu terugkeert naar de tijdweergave.

Batterijmeldingen

  • Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt Batterij bijna leeg. Opladen weergegeven in de tijdmodus. Het is raadzaam het horloge op te laden.
  • Opladen vóór de training wordt getoond als de batterij niet voldoende is opgeladen om een trainingssessie te kunnen registreren.

Melding Batterij bijna leeg tijdens de training:

  • Batterij bijna leeg wordt getoond wanneer de batterij bijna leeg is. De melding wordt herhaald als het niveau van de batterijlading te laag wordt om de hartslag en GPS-gegevens te meten en de hartslagmeting en GPS worden uitgeschakeld.
  • Als de batterij bijna helemaal leeg is, wordt Registratie gestopt weergegeven. Je horloge stopt de registratie van je training en slaat de trainingsgegevens op.
  • Als het display leeg is, is de batterij leeg en staat het horloge in de slaapstand. Laad je horloge op. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de animatie van het laadproces op het display verschijnt.

Als het display leeg is, is de batterij leeg en staat het horloge in de slaapstand. Laad je horloge op. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de animatie van het laadproces op het display verschijnt.

De gebruiksduur is afhankelijk van veel factoren, zoals de temperatuur van de omgeving waarin je je horloge gebruikt, de functies en sensoren die je gebruikt en de batterijleeftijd. Bij frequent synchroniseren met Flow app neemt de gebruiksduur van de batterij ook af. De gebruiksduur neemt merkbaar af bij temperaturen onder nul. Als je het horloge onder je jas draagt, blijft hij warmer en neemt de gebruiksduur toe.