Olet täällä: Asetukset > Lajiprofiiliasetukset

Lajiprofiiliasetukset

Mukauta lajiprofiiliasetukset omien harjoitustarpeidesi mukaisiksi. Voit muokata eräitä M400:n lajiprofiiliasetuksia kohdassa Asetukset > Lajiprofiilit. Voit esimerkiksi määrittää GPS:n käyttöön tai pois käytöstä eri lajien yhteydessä.

Flow-verkkopalvelussa on lisää mukauttamisvaihtoehtoja. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit Flow’ssa.

Harjoituksen aloitustilassa näytetään oletuksena neljä lajiprofiilia. Voit lisätä luetteloon uusia lajeja Flow-verkkopalvelussa, josta voit synkronoida ne M400-laitteeseen. M400:ssa voi olla kerralla enintään 20 lajia. Flow-verkkopalvelussa lajiprofiilien määrää ei ole rajoitettu.

Oletuksena Lajiprofiilit-kohdassa on seuraavat lajit:

 • Juoksu
 • Pyöräily
 • Muu ulkoliikunta
 • Muu sisäliikunta

Jos olet muokannut lajiprofiileja Flow-verkkopalvelussa ennen ensimmäistä harjoitustasi ja olet synkronoinut lajiprofiilit M400-laitteeseen, ne näkyvät lajiprofiililuettelossa.

Asetukset

Jos haluat tarkastella tai muokata lajiprofiiliasetuksia, siirry kohtaan Asetukset > Lajiprofiilit ja valitse profiili, jota haluat muokata. Pääset valittuna olevan lajiprofiilin asetuksiin myös harjoituksen aloitustilasta pitämällä VALO-painiketta painettuna.

 • Harjoitusäänet: Valitse Pois, Hiljainen, Voimakas tai Hyvin voimakas.
 • Sykeasetukset: Sykenäkymä: Valitse Lyöntiä minuutissa (bpm) tai % maksimista. Tarkista sykerajat: Tarkista kunkin sykealueen rajat. Näytä syke toisissa laitteissa: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos valitset Päällä, muut yhteensopivat laitteet (esim. kuntosalilaitteet) havaitsevat sykkeesi.
 • GPS-tallennus: Valitse Päällä tai Pois päältä.
 • Juoksusensori: Valitse Kalibrointi tai Valitse sensori nopeuden mittaamiseen. Kohdassa Kalibrointi voit valita Automaattinen tai Manuaalinen. Kohdassa Valitse sensori nopeuden mittaamiseen valitaan nopeustietojen lähde: Juoksusensori tai GPS. Katso lisätietoja juoksusensorin kalibroinnista kohdasta Polar Bluetooth® Smart -juoksusensori.

 • Nopeusnäkymä: Valitse km/h (kilometriä tunnissa) tai min/km(minuuttia/kilometri). Jos olet valinnut brittiläiset mittayksiköt, valitse mph (mailia tunnissa) tai min/mi (minuuttia/maili).
 • Automaattinen keskeytys: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos asetat automaattisen keskeytyksenpäälle, harjoituksen tallennus keskeytetään automaattisesti, kun pysähdyt.

GPS-tallennuksen on oltava päällä, jotta automaattista keskeytystä voidaan käyttää.

 • Automaattinen kierros: Valitse Pois päältä, Kierroks. pituus tai Kierroksen kesto. Jos valitset Kierroks. pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan.

GPS-tallennuksen on oltava päällä, jotta matkaan perustuvaa automaattista kierrosta voidaan käyttää.