Olet täällä: Harjoittelu > Toiminnot harjoittelun aikana

Toiminnot harjoittelun aikana

Kierrosajan mittaaminen

Tallenna kierros painamalla ALOITA-painiketta. Kierrokset voidaan mitata myös automaattisesti. Määritä lajiprofiiliasetuksissa Automaattinen kierros -toiminnon asetukseksi Kierroksen pituus tai Kierroksen kesto. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan.

Syke- tai nopeusalueen lukitseminen

Lukitse syke- tai nopeusalue, jolla olet, pitämällä ALOITA-painiketta painettuna. Valitse Sykealue tai Nopeusalue. Voit lukita tai vapauttaa alueen pitämällä ALOITA-painiketta painettuna. Jos sykkeesi tai nopeutesi siirtyy lukitun alueen ulkopuolelle, saat ilmoituksen äänimerkillä.

Vaiheen vaihtaminen jaksotetussa harjoituksessa

Pidä VALO-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Valitse luettelosta Aloita seuraava vaihe ja paina ALOITA-painiketta (jos tavoitetta luotaessa on valittu manuaalinen vaiheen vaihto). Jos on valittu automaattinen vaiheen vaihto, vaihe vaihtuu automaattisesti, kun saat vaiheen suoritettua loppuun. Saat ilmoituksen äänimerkillä.

Asetusten muuttaminen Pikavalikossa

Pidä VALO-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Voit muuttaa tiettyjä asetuksia keskeyttämättä harjoitusta. Katso tarkempia tietoja kohdasta Pikavalikko.