Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o hodinky M200

Péče o hodinky M200

Jako každé elektronické zařízení i hodinky Polar M200 vyžadují řádnou péči. Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a těšit se z tohoto výrobku po mnoho let.

Zařízení nenabíjejte, když je USB konektor vlhký. Před nabíjením nechte USB konektor vyschnout nebo jej vytřete do sucha měkkým hadříkem. Zajistíte tím hladký průběh dobíjení a synchronizace.

Udržujte tréninkové zařízení v čistotě.

  • Doporučujeme hodinky a pásek umýt po každém tréninku jemným mýdlovým roztokem a opláchnout je proudem tekoucí vody. Odpojte hodinky od pásku a umyjte je každý zvlášť. Vytřete je do sucha měkkým hadříkem.

Velice důležité je hodinky a pásek umýt po plavání v bazénu, kde se k zachování čistoty vody používá chlór.

  • Pokud hodinky nenosíte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak z nich před uložením otřete případnou vlhkost. Neuchovávejte je v neprodyšném obalu ani ve vlhku, například v igelitové tašce nebo ve vlhké tašce do tělocvičny.
  • V případě potřeby je vytřete do sucha měkkým hadříkem. K odstranění nečistot z tréninkového zařízení používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování voděodolnosti nepoužívejte k čištění tréninkového zařízení tlakový čistič. Nikdy nepoužívejte alkohol ani žádný abrazivní materiál, jako je např. drátěnka nebo chemické čisticí prostředky.
  • Pokud chcete M200 připojit k počítači nebo k nabíječce, zkontrolujte, zda není USB konektor vlhký a jestli na něm nejsou vlasy, prach nebo nečistoty. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Provozní teplota se pohybuje od 0 °C do +50 °C. Tréninkový počítač můžete nosit i v chladnějším počasí, když jej máte připnutý na ruce, protože vaše kůže jej bude ohřívat. Pokud však máte hodinky nasazené třeba na řídítkách, dodržujte teplotní omezení pro používání hodinek.

Uskladnění

Tréninkový počítač přechovávejte na chladném a suchém místě. Neponechávejte jej ve vlhkém prostředí, zabalený v neprodyšném materiálu (igelitový sáček nebo sportovní taška) nebo ve vodivém materiálu (mokrý ručník). Nevystavujte tréninkový počítač po delší dobu přímému slunečnímu záření, např. v autě nebo namontovaný na držák jízdního kola.

Tréninkový počítač doporučujeme skladovat částečně nebo plně nabitý. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkový počítač uskladnit na delší dobu, doporučujeme jej po pár měsících znovu nabít. Prodloužíte tím životnost baterie.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na škody, které vznikly servisním zásahem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka firmy Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adrese www.polar.com/support a na webových stránkách příslušné země.