Nacházíte se tady: Polar Flow > Aplikace Polar Flow > Plánování tréninku

Plánování tréninku v aplikaci Polar Flow

Ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle. Pozor, tréninkové cíle musíte nejprve synchronizovat s hodinkami M200, abyste je mohli používat, a na hodinkách se zobrazují pouze plánované tréninky na aktuální den. Hodinky M200 vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle.

 • Rychlý cíl: Jako cíl si zvolte délku tréninku nebo výdej kalorií. Můžete se například rozhodnout, že spálíte 500 kcal, uběhnete 10 km nebo že budete 30 minut plavat.
 • Fázovaný cíl: Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jinou intenzitu a délku trvání. Může jít např. o sestavení intervalového tréninku, jehož součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.

Vytvoření tréninkového cíle v aplikaci Polar Flow

 1. V aplikaci Polar Flow otevřete tréninkový kalendář.
 2. Klepněte na ikonu plus v pravém horním rohu.

Vytvoření rychlého cíle

 1. Ze seznamu zvolte Přidat rychlý cíl.
 2. Zvolte, zda chcete jako cíl nastavit vzdálenost, trvání nebo kalorie.
 3. Přidejte sport (volitelné) a zadejte název cíle, datum, časpoznámky (volitelné). Specifikujte buď vzdálenost, trvání, nebo kalorie podle toho, jaký typ cíle jste zvolili.
 4. Klepnutím na tlačítko Vytvořit cíl přidáte cíl do tréninkového kalendáře.

Vytvoření fázovaného cíle

Fázovaný tréninkový cíl intervalového typu můžete vytvořit jen v aplikaci Polar Flow. Pokud chcete vytvořit fázovaný cíl jiného typu, můžete to provést ve webové službě Polar Flow.

 1. Ze seznamu vyberte Přidat fázovaný cíl.
 2. Přidejte sport (volitelné) a zadejte název cíle, datum, časpoznámky (volitelné). Pomocí posuvníku zvolte, zda chcete Zahajovat fáze automaticky.
 3. Přejeďte prstem zprava doleva, pokud chcete upravit nastavení různých fází tréninkového cíle:
  • Zahřátí: Zvolte pro nastavení fáze založené buď na trvání, nebo vzdálenosti a zadejte hodnotu.
  • Interval: Nastavte požadovaný počet intervalů a zvolte, zda chcete nastavit pracovní fázi(e) a odpočinkovou(é) fázi(e) buď podle trvání, nebo vzdálenosti, a zadejte hodnoty.
  • Uvolnění: Zvolte pro nastavení fáze založené buď na trvání, nebo vzdálenosti a zadejte hodnotu.
 1. Klepnutím na tlačítko Vytvořit cíl přidáte cíl do tréninkového kalendáře.