Nacházíte se tady: Důležité informace > Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

Hodinky Polar M200 byly sestrojeny k tomu, aby vás informovaly o vaší aktivitě a měřily tepovou frekvenci. Nejsou vyrobeny za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.

Tréninkový počítač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou preciznost.

Doporučujeme zařízení a pásek hodinek občas umýt, aby vám ušpiněný pásek nezpůsobil kožní problémy.

Výrobky značky Polar (tréninkové počítače, záznamníky aktivity a příslušenství) byly sestrojeny k tomu, aby vás informovaly o úrovni fyzické námahy a regenerace během cvičení i po něm. Tréninkové počítače a záznamníky aktivity značky Polar měří tepovou frekvenci anebo úroveň vaší aktivity. Tréninkové počítače značky Polar s integrovanou GPS ukazují rychlost, vzdálenost a polohu. S kompatibilním příslušenstvím značky Polar tréninkové počítače Polar ukazují rychlost a vzdálenost, kadenci, polohu a výkon. Úplný seznam kompatibilního příslušenství naleznete na adrese www.polar.com/cs/modelove_rady/prislusenstvi. Tréninkové počítače značky Polar se snímačem barometrického tlaku měří nadmořskou výšku a jiné proměnné. Není vyroben za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým. Tréninkový počítač značky Polar by neměl být používán pro měření hodnot prostředí, které vyžaduje profesionální či průmyslovou přesnost.

Rušivé vlivy při tréninku

Electromagnetic Interference and Training Equipment(Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení)

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým zařízením rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektronické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály. Pro řešení těchto problémů zkuste následující:

 1. Odepněte si hrudní pás se snímačem srdeční frekvence a používejte tréninkové vybavení, jako normálně.
 2. Pohybujte tréninkovým počítačem, dokud nenaleznete oblast, v níž se neobjevují žádné zbloudilé signály nebo nebliká symbol pro srdce. Rušení je často nejhorší přímo před displejem, zatímco nalevo či napravo od něj bývá rušení relativně malé.
 3. Znovu si připněte hrudní pás a pobývejte co nejvíce v tomto prostoru bez rušivých signálů.

Pokud tréninkové zařízení ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení je po elektrické stránce příliš hlučné na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření srdeční frekvence.

Minimalizace rizik při tréninku

Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na kteroukoliv z těchto otázek kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.

 • Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
 • Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
 • Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
 • Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
 • Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
 • Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
 • Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
 • Kouříte?
 • Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na srdeční frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp., jakož i některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.

Poznámka! Výrobky značky Polar můžete používat i tehdy, jestliže máte implantován kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné elektronické zařízení. Teoreticky by nemělo být možné žádné rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků Polaru. V praxi nebyl nikdy zaznamenám případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Nemůžeme však poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiosmulátorů nebo s jinými implantovanými zařízeními, vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových zařízení. Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo pocítíte neobvyklé pocity, poraďte se s lékařem nebo výrobcem vašeho elektronického implantátu, který bude schopen určit bezpečnost používání tréninkového počítače ve vašem konkrétním případě.

Pokud máte alergii na jakoukoli látku, která přichází do kontaktu s kůží, nebo podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si materiály uvedené v Technické specifikaci. V případě kožní reakce přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře. Zároveň o kožní reakci informujte oddělení péče o zákazníky společnosti Polar. Aby nedošlo k jakémukoliv podráždění kůže snímačem srdeční frekvence, noste ho na tričku nebo na dresu. Tričko nebo dres však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby byla zajištěna správná funkce snímače.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače tepové frekvence a případně ke znečištění světlých oděvů. Může také dojít k tomu, že tmavé oděvy pustí barvu, která následně může znečistit světlé tréninkové počítače. Abyste zajistili, že váš světlý tréninkový počítač bude dlouho krásný, nenoste oděvy, které pouští barvu. Jestliže používáte parfém nebo repelent, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým počítačem nebo se snímačem tepové frekvence. Pokud trénujete v zimě (při -20 °C až -10 °C), doporučujeme, abyste tréninkový počítač měli schovaný pod bundou, přímo na kůži.