Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

 1. Nasaďte si hodinky M200 a utáhněte pásek.
 2. Přejděte do nabídky Trénink a stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 3. NEBO

  Stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.

 4. Pomocí PRAVÉHO tlačítka procházejte sportovní profily. Do hodinek M200 můžete přidávat další sportovní profily v mobilní aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Flow. Ve webové službě si můžete ke každému sportovnímu profilu určit také specifická nastavení jako například vlastní tréninkové náhledy.
 5. Vyjděte ven a jděte dále od vysokých budov a stromů. Držte hodinky M200 v klidu s displejem směřujícím nahoru, abyste zachytili satelitní signál GPS. Jakmile zachytíte signál, hodinky M200 zavibrují a ikona GPS přestane blikat.
 6. To, že hodinky M200 zachytily signál ze snímače tepové frekvence, poznáte podle toho, že ikona tepové frekvence přestane blikat a zobrazí se vaše tepová frekvence.

 7. Chcete-li spustit záznam tréninku, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.

Další informace o tom, co můžete s hodinkami M200 při tréninku dělat, najdete v kapitole Funkce při tréninku.

Zahájení naplánovaného tréninku

V aplikaci a webové službě Polar Flow si můžete naplánovat trénink a vytvořit podrobné tréninkové cíle, které pak můžete synchronizovat do hodinek M200.

Chcete-li zahájit naplánovaný trénink:

Naplánované tréninky pro aktuální den se zobrazují jako první na seznamu pod položkou Trénink.

 1. Chcete-li si zvolit tréninkový cíl, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko. Pokud máte na daný den naplánovaný fázovaný trénink, můžete stisknout PRAVÉ tlačítko a procházet různé fáze naplánovaného tréninku.
 2. Chcete-li otevřít seznam sportovních profilů, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko. Dále postupujte podle pokynů výše k tomu, jak zahájit trénink, od kroku 3.

Hodinky M200 vás při tréninku povedou ke splnění vašeho cíle. Další informace viz Funkce při tréninku.