Nacházíte se tady: Trénink > Při tréninku

Při tréninku

Procházení tréninkových náhledů

Při tréninku můžete procházet tréninkové náhledy pomocí PRAVÉHO tlačítka. Pozor, dostupné tréninkové náhledy a zobrazené údaje závisí na zvoleném sportu. Specifická nastavení každého sportovního profilu můžete definovat ve webové službě Polar Flow; můžete například vytvářet vlastní tréninkové náhledy. Další informace viz Sportovní profily ve webové službě Flow.

Například výchozí tréninkové náhledy ve sportovním profilu Běh zobrazují tyto údaje:Dosavadní délka trvání tréninku.
Vaše aktuální tepová frekvence.Vaše aktuální rychlost/tempo.
Vzdálenost, kterou jste zatím překonali.Dosavadní délka trvání tréninku.
Trvání aktuálního kola/etapy.Jaká je vaše aktuální rychlost v porovnání se světovým rychlostním rekordem při maratonu.

Trénink s rychlým cílem

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili rychlý tréninkový cíl založený na délce, vzdálenosti nebo na množství spálených kalorií a uložili si ho do hodinek M200, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:

Kolik času, kilometrů/mil nebo kalorií vám ještě zbývá do splnění cíle.
Na kolik procent jste svůj cíl již splnili.

V průběhu plnění tréninkového cíle kolem displeje přibývají tečky, které znázorňují váš pokrok. Čísla kolem displeje značí procenta.

Trénování s fázovaným tréninkovým cílem

Jestliže jste si ve webové službě Flow vytvořili fázovaný tréninkový cíl a uložili si ho do hodinek M200, bude výchozím prvním tréninkovým náhledem tento náhled:Vaše aktuální tepová frekvence.
Časovač s odpočítáváním pro fázi.

Při plnění fázovaného tréninkového cíle označují tečky kolem displeje cílovou zónu tepové frekvence.

Zóny tepové frekvence

Tečky a čísla kolem displeje zobrazují, v jaké zóně tepové frekvence trénujete. Pokud tečka bliká, znamená to, že se blížíte k předchozí nebo následující zóně tepové frekvence.

Na obrázku vpravo vidíte příklad tréninku v zóně tepové frekvence 2, což je 60–69 % maximální tepové frekvence. Blikající tečka ukazuje, že se blížíte k 70 % maxima.

Funkce při tréninku

Označení kola/etapy

Stisknutím a podržením PRAVÉHO tlačítka můžete označit tréninkové kolo nebo etapu.

Změna fáze při fázovém tréninku

Pokud jste si při vytváření fázovaného cíle zvolili ruční změnu fáze, stiskněte PRAVÉ tlačítko, chcete-li po skončení fáze přejít na další fázi.

Podsvícení displeje

Při tréninku se displej rozsvítí, když otočíte zápěstí, abyste se na něj mohli podívat.

Upozornění

Pokud trénujete mimo plánovanou zónu tepové frekvence, hodinky M200 vás upozorní vibrací.