Nacházíte se tady: Funkce > Funkce Smart Coaching > Běžecký program

Běžecký program

Běžecký program od Polaru je personalizovaný program založený na vaší fyzické kondici, který je koncipovaný tak, abyste trénovali správně a nepřepínali se. Je inteligentní, přizpůsobuje se podle vašeho vývoje a dá vám vědět, kdy by bylo vhodné trochu ubrat a kdy je naopak potřeba zabrat. Každý program je uzpůsobený danému závodu a zohledňuje vaše osobní vlastnosti, tréninkovou minulost a dobu na přípravu. Program je zdarma a je k dispozici ve webové službě Polar Flow na adrese flow.polar.com.

Programy jsou dostupné pro závody na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton. Každý program má tři fáze: základní posilování, specializovaný trénink a zvyšování výkonnosti. Tyto fáze jsou koncipované tak, aby postupně rozvíjely vaši výkonnost a zajistily, že budete v den závodu připravení. Běžecké tréninky jsou rozdělené na pět typů: lehký jogging, střední běh, dlouhý běh, tempový běh a intervalový běh. Každý trénink zahrnuje fázi zahřátí, pracovní fázi a uvolnění, abyste dosahovali optimálních výsledků. Kromě toho si můžete také zvolit cvičení na sílu, zpevnění hlubokého svalového stabilizačního systému a mobilitu, která podpoří váš rozvoj. Každý tréninkový týden zahrnuje dva až pět běžeckých tréninků a celkové trvání běžeckých tréninků týdně se pohybuje od jedné do sedmi hodin podle vaší fyzické kondice. Minimální délka programu je 9 týdnů a maximální 20 měsíců.

Více informací o běžeckém programu od Polaru naleznete v tomto podrobném průvodci. Nebo můžete získat více informací o tom, jak začít s běžeckým programem.

Vytvoření běžeckého programu od Polaru

 1. Přihlaste se k webové službě Flow na adrese flow.polar.com.
 2. Na záložce zvolte Programy.
 3. Vyberte si závod, pojmenujte ho, nastavte datum závodu a kdy chcete program zahájit.
 4. Odpovězte na otázky ohledně úrovně fyzické aktivity.*
 5. Vyberte si, jestli do programu chcete zahrnout doplňková cvičení.
 6. Přečtěte si a vyplňte dotazník týkající se připravenosti z hlediska fyzické aktivity.
 7. Prohlédněte si program a v případě potřeby upravte nastavení.
 8. Jakmile budete hotovi, zvolte Zahájit program.

*Pokud jsou k dispozici čtyři týdny tréninkové historie, budou předvyplněné.

Zahájení plnění běžeckého cíle

Váš běžecký cíl pro aktuální den se zobrazuje v horní části seznamu pod položkou Trénink na hodinkách M200.

 1. Chcete-li si zvolit běžecký cíl, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko. Pokud máte na daný den naplánovaný fázovaný tréninkový cíl, můžete stisknout PRAVÉ tlačítko a procházet různé fáze naplánovaného běžeckého tréninku.
 2. Chcete-li otevřít seznam sportovních profilů, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 3. Pomocí PRAVÉHO tlačítka procházejte sportovní profily.
 4. Vyjděte ven a jděte dále od vysokých budov a stromů. Držte hodinky M200 v klidu s displejem směřujícím nahoru, abyste zachytili satelitní signál GPS. Jakmile zachytíte signál, ikona GPS přestane blikat a bude zobrazena nepřetržitě.
 5. To, že hodinky M200 zachytily signál ze snímače tepové frekvence, poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše tepová frekvence.

 6. Chcete-li si zvolit sportovní profil, který chcete používat, a spustit záznam běžeckého tréninku, stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.

Sledujte svůj pokrok.

Synchronizujte tréninkové výsledky z hodinek do webové služby Flow pomocí USB kabelu nebo aplikace Flow. Sledujte svůj pokrok v záložce Programy. Uvidíte přehled aktuálního programu a svůj pokrok.

Týdenní odměna

Pokud trénujete na běžecký závod pomocí běžeckého programu od Polaru, hodinky M200 vám budou dávat odměny, když se budete držet tréninkového plánu.

Každý týden dostanete v rámci zpětné vazby na hodinkách M200 určitý počet hvězdiček podle toho, jak jste se programu drželi. Odměnu dostanete na přelomu týdne, tedy buď v pondělí, v sobotu, nebo v neděli, podle toho, jaký den jste nastavili jako první den v týdnu v Obecných nastaveních účtu u Polaru.

Počet udělených hvězdiček závisí na tom, jak dobře jste splnili své cíle. Skutečná doba strávená v různých zónách tepové frekvence během tréninku se porovnává s plánovanou dobou tréninkového cíle u každé zóny tepové frekvence. Níže najdete informace o tom, co musíte udělat, abyste získali určitý počet hvězdiček, nebo proč v některém týdnu nedostanete žádné hvězdičky.

 • 1 hvězdička: V průměru jste splnili 75 % cíle v každé zóně tepové frekvence.
 • 2 hvězdičky: V průměru jste splnili 90 % cíle v každé zóně tepové frekvence.
 • 3 hvězdičky: V průměru jste splnili 100 % cíle v každé zóně tepové frekvence.
 • Žádná hvězdička: Trénovali jste příliš (více než 200 %) ve středních zónách (1–3).
 • Žádná hvězdička: Trénovali jste příliš (více než 150 %) v zónách vysoké intenzity (4 a 5).

Nezapomeňte zahajovat tréninky pomocí tréninkových cílů, aby se výsledky tréninků mohly s cíli porovnávat.