Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek, ikony na displeji a struktura menu

Funkce tlačítek, ikony na displeji a struktura menu

Tlačítka

Hodinky M200 mají dvě tlačítka, na každé straně jedno. Funkce tlačítek jsou popsány v tabulce níže.

LEVÉ PRAVÉ
Stiskněte Stiskněte
Návrat na předchozí úroveň nabídky Procházení nabídky, výběr a tréninkové náhledy
Pozastavení tréninku  
Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte
Ukončení tréninku, pokud byl předtím pozastaven Vstup do nabídky
Návrat do časového náhledu Potvrzení výběru
V režimu času – zahájení párování a synchronizace Zahájení tréninku
  Označení kola nebo etapy při tréninku

Stisknutím libovolného tlačítka se aktivuje podsvícení. Při tréninku se displej rozsvítí, když otočíte zápěstí, abyste se na něj mohli podívat.

Ikony na displeji

Tečky kolem displeje mohou mít několik funkcí:

  • V časovém náhledu ukazují, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity.
  • Při tréninku označují aktuální zónu tepové frekvence. Pokud plníte fázovaný tréninkový cíl, označují cílovou zónu tepové frekvence. Pokud plníte rychlý tréninkový cíl, zobrazují, nakolik už jste s plněním cíle daleko.
  • Při procházení nabídek tečky označují posuvník nabídky.
Zapnut režim Letadlo. Všechna bezdrátová připojení k vašemu mobilnímu telefonu a příslušenství jsou přerušena.
Zapnut režim Nevyrušovat, což znamená, že nebudete dostávat žádná chytrá oznámení. Ve výchozím nastavení se režim Nevyrušovat zapíná od 22 do 7 hodin. Režim Nevyrušovat můžete zapnout a vypnout a upravovat jeho nastavení v mobilní aplikaci Polar Flow. Více informací viz Chytrá upozornění.
Připojení ke spárovanému telefonu přes Bluetooth je přerušeno. Chcete-li spojení obnovit, stiskněte a podržte LEVÉ tlačítko v časovém náhledu.

Probíhá synchronizace. Během synchronizace hodinek M200 s aplikací Polar Flow uvidíte v časovém náhledu rotující kruh.

Synchronizace byla úspěšně dokončena. Tato ikona se na okamžik zobrazí místo rotujícího kruhu po úspěšném dokončení synchronizace.

Synchronizace se nezdařila. Pokud se po synchronizaci zobrazí tato ikona, nepodařilo se hodinky M200 synchronizovat s aplikací Polar Flow.

Získali jste týdenní odměnu. Více informací viz kapitola Běžecký program.

Ikona GPS bliká, když hodinky M200 vyhledávají satelitní signál GPS. Jakmile M200 zachytí signál, ikona přestane blikat a bude zobrazena nepřetržitě.

Ikona srdce označuje tepovou frekvenci. Ikona srdce bliká, když hodinky M200 vyhledávají tepovou frekvenci. Jakmile tepovou frekvenci zachytí, ikona přestane blikat, bude zobrazena nepřetržitě a zobrazí se hodnota vaší tepové frekvence.

Struktura nabídky

Trénink

Chcete-li zahájit trénink, jděte do nabídky Trénink. Procházejte seznam sportovních profilů a zvolte si profil, který chcete při tréninku použít. Sportovní profily můžete přidávat v mobilní aplikaci nebo webové službě Polar Flow. Ve webové službě si můžete definovat specifická nastavení každého sportovního profilu.

Aktivita

V náhledu Aktivita vidíte svůj cíl denní aktivity pomocí lišty aktivity. Lišta aktivity bude plná, jakmile svého denního cíle dosáhnete. Můžete také sledovat, jak jste daleko s plněním svého cíle denní aktivity, v časovém náhledu podle teček kolem displeje. Přejděte do nabídky Aktivita, kde najdete možnosti, jak cíle denní aktivity dosáhnout, a počet kroků, které jste za den udělali. Pokud během dne dostanete známky za nečinnost, zobrazí se také v nabídce Aktivita.

Cíl denní aktivity, který vám hodinky Polar M200 uloží, vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v nastavení pod svým jménem a profilovou fotografií v aplikaci nebo ve webové službě Polar Flow, kde je také můžete měnit.

Další informace viz Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Historie

V nabídce Historie uvidíte posledních pět tréninků. Údaje z dřívějších tréninků se ukládají v hodinkách M200, dokud je nesynchronizujete s aplikací nebo webovou službou Polar Flow. Pokud v hodinkách M200 dochází paměť k ukládání tréninkové historie, vyzvou vás, abyste minulé tréninky synchronizovali do aplikace nebo webové služby Flow. Více informací viz Shrnutí tréninku.

Moje TF

V nabídce Moje TF můžete zjistit, jaká je vaše aktuální tepová frekvence, aniž byste museli zahajovat trénink.

Nastavení

V nabídce Nastavení můžete párovat a synchronizovat zařízení s hodinkami M200 i zapínat/vypínat chytrá upozornění a režim Letadlo. Více informací viz Nastavení.