Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění

Chytrá upozornění

Funkce Chytrá upozornění umožňuje přijímat upozornění z vašeho telefonu do hodinek M200. M200 vás upozorní na příchozí hovory a zprávy (např. SMS nebo zprávy z WhatsApp). Upozorní vás také na události, které máte poznačené v kalendáři na telefonu. Jestliže hodinky M200 používáte při tréninku, můžete přijímat upozornění na příchozí hovory pouze tehdy, jestliže máte v telefonu spuštěnou aplikaci Polar Flow a telefon je nablízku.

 • K tomu, abyste mohli funkci Chytrá upozornění používat, potřebujete mobilní aplikaci Polar Flow pro iOS nebo Android a hodinky M200 musí být s touto aplikací spárované. Podporované jsou verze mobilních operačních systémů počínaje iOS 10 a Androidem 5.0.
 • Vezměte prosím na vědomí, že když je funkce Chytrá upozornění zapnutá, budou se baterie v přístroji od Polaru i v telefonu vybíjet rychleji, protože Bluetooth bude nepřetržitě v provozu.

Nastavení funkce Chytrá upozornění

Telefon (iOS)

To, jaká upozornění budete do hodinek M200 dostávat, bude záležet na tom, jaká upozornění si nastavíte v telefonu. Změna nastavení upozornění v telefonu s operačním systémem iOS:

 1. Jděte do Nastavení > Upozornění.
 2. Otevřete nastavení upozornění aplikace tak, že klepnete na aplikaci pod položkou ZPŮSOB UPOZORNĚNÍ.
 3. Dbejte na to, abyste měli zapnutou volbu Povolit upozornění a aby u volby ZPŮSOB VÝSTRAHY PŘI NEZAMČENÉM ZAŘÍZENÍ bylo nastaveno Banery nebo Výstrahy.

Telefon (Android)

K tomu, abyste mohli přijímat upozornění ze svého telefonu do zařízení od Polaru, musíte tuto funkci nejprve aktivovat v mobilních aplikacích, z nichž chcete upozornění přijímat. To můžete provést buď v nastavení mobilních aplikací, nebo v nastavení upozornění aplikací v telefonu se systémem Android. V uživatelské příručce k mobilnímu telefonu najdete další informace k nastavení upozornění v aplikacích.

Aplikace Polar Flow pak musí dostat svolení číst upozornění z vašeho telefonu. Aplikaci Polar Flow musíte poskytnout přístup k upozorněním z vašeho telefonu (tj. umožnit jí přijímat upozornění v aplikaci Polar Flow). Aplikace Polar Flow vám poskytne nápovědu, jak přístup povolit, pokud to budete potřebovat.

Mobilní aplikace Polar Flow

V mobilní aplikaci Polar Flow je funkce Chytrá upozornění přednastavena.

Funkci Chytrá upozornění si v mobilní aplikaci můžete zapínat a vypínat následovně:

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení.
 3. V nabídce Chytrá upozornění zvolte Zap. (bez náhledu) nebo Vyp..
 4. Synchronizujte hodinky M200 s mobilní aplikací stisknutím a podržením LEVÉHO tlačítka na hodinkách.
 5. Na displeji hodinek M200 se zobrazí Upozornění zapnuta nebo Upozornění vypnuta.

Po každé změně nastavení funkce upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow nezapomeňte hodinky M200 s mobilní aplikací synchronizovat.

Nevyrušovat

Chcete-li upozornění vypnout na určité hodiny dne, aktivujte v mobilní aplikaci Polar Flow režim Nevyrušovat. Když bude tento režim aktivován, nebudete v čase, který jste si nastavili, dostávat žádná upozornění. Ve výchozím nastavení se režim Nevyrušovat zapíná od 22 do 7 hodin.

Změna nastavení režimu Nevyrušovat se provádí takto:

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení.
 3. V nabídce Chytrá upozornění si můžete režim Nevyrušovat aktivovat nebo deaktivovat a nastavit si čas jeho aktivace a deaktivace.
 4. Synchronizujte hodinky M200 s mobilní aplikací stisknutím a podržením LEVÉHO tlačítka na hodinkách.

Blokování aplikací

Dá se použít pouze na hodinkách M200 spárovaných s telefonem s operačním systémem Android.

Pokud na váš telefon chodí určitá upozornění, která nechcete na hodinkách M200 zobrazovat, můžete zablokovat jednotlivé aplikace, aby na hodinky M200 chytrá upozornění neposílaly. Chcete-li zablokovat upozornění z určitých aplikací:

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení.
 3. Poté u možnosti M200 klepněte na Blokovat aplikace ve spodní části stránky.
 4. Vyberte, jakou aplikaci chcete blokovat, a zaškrtněte rámeček vedle jejího názvu.
 5. Synchronizujte změněné nastavení do běžeckých hodinek M200 stisknutím a podržením LEVÉHO tlačítka na hodinkách.

Chytrá upozornění v praxi

Jakmile obdržíte upozornění, hodinky M200 vám o tom dají diskrétně vědět vibrací. Na akci v kalendáři a zprávu budete upozorněni jedenkrát, zatímco upozornění na příchozí hovory bude pokračovat, dokud nestisknete tlačítko na M200, nebo hovor nepřijmete. Pokud upozornění přijde během upozornění na hovor, nezobrazí se.

Při tréninku můžete přijímat hovory, pokud máte v telefonu spuštěnou aplikaci Flow. Během tréninku nebudete dostávat žádná jiná upozornění (e-mail, kalendář, aplikace atd.).

Funkce Chytrá upozornění funguje prostřednictvím Bluetooth.

Spojení přes Bluetooth a funkce Chytrá upozornění fungují mezi hodinkami M200 a telefonem tehdy, když jsou tyto přístroje od sebe vzdáleny do 5 m. Jestliže jsou hodinky M200 mimo dosah méně než dvě hodiny, telefon spojení obnoví automaticky, a to do 15 minut poté, co se M200 vrátí do uvedené vzdálenosti.

Jestliže budou hodinky M200 mimo dosah déle než dvě hodiny, můžete spojení obnovit, jakmile se telefon a hodinky M200 opět dostanou do dosahu Bluetooth, stisknutím a podržením LEVÉHO tlačítka na hodinkách.

Podrobnější pokyny najdete na adrese support.polar.com/en/M200.