Nacházíte se tady: Funkce > Funkce Smart Coaching > Průvodce aktivitou

Průvodce aktivitou

Funkce Průvodce aktivitou ukazuje, jak aktivní jste v průběhu dne byli a co musíte ještě udělat, abyste dosáhli doporučené denní fyzické aktivity. Míru splnění svého denního cíle aktivity můžete zjistit buď na hodinkách M200, v mobilní aplikaci Polar Flow, nebo ve webové službě Polar Flow.

Průvodce aktivitou na hodinkách M200

Tečky a čísla kolem displeje v časovém náhledu na hodinkách M200 ukazují, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity.

Druhá ikona v hlavní nabídce na hodinkách M200 ukazuje vaši aktivitu v daném dni podrobněji. Zde vidíte, na kolik procent jste splnili svůj cíl denní aktivity. Totéž se vám zobrazí na liště aktivity.

Když otevřete nabídku Aktivita, uvidíte, jakým způsobem můžete denní cíl splnit. Hodinky M200 vám ukážou, jak dlouho ještě musíte být aktivní, podle toho, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. ‚Na nohou‘ znamená nízkou, ‚chůze‘ znamená střední a ‚běh‘ znamená vysokou úroveň aktivity. Pomocí praktických pokynů typu ‚50 min. chůze‘ nebo ‚20 min. běh‘ si můžete vybrat, jakým způsobem svůj cíl splníte. Další příklady nízké, střední a vysoké úrovně aktivity najdete ve webové službě a aplikaci Polar Flow.

Další informace viz Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.