Nacházíte se tady: Funkce > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

M200 sleduje vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Analyzuje frekvenci, intenzitu a pravidelnost vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte pravidelný trénink. Hodinky M200 byste měli nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.

Cíl denní aktivity

Po nastavení hodinek M200 obdržíte osobní cíl denní aktivity a hodinky vás každý den povedou k tomu, abyste jej splnili. Informaci o tom, nakolik jste svůj cíl již splnili, uvidíte v aplikaci nebo ve webové službě Polar Flow. Cíl denní aktivity vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Polar Flow.

Pokud chcete cíl změnit, spusťte aplikaci Flow, v nabídce klepněte na své jméno / profilovou fotografii a přejeďte prstem dolů, kde najdete Cíl denní aktivity. Nebo jděte na adresu flow.polar.com a přihlaste se ke svému účtu u Polaru. Poté klikněte na své jméno > Nastavení > Cíl denní aktivity. Vyberte si jednu ze tří úrovní aktivity, která nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a aktivitě. Pod polem výběru uvidíte, nakolik musíte být aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, jsou nároky vyšší.

Údaje o aktivitě

Tečky a čísla kolem displeje v časovém náhledu ukazují, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity. Jakmile je tečkovaný kruh kolem displeje plný, dosáhli jste cíle. Na to budete upozorněni vibrací a textem Cíl aktivity byl splněn, který se zobrazí na displeji.

Svoji aktivitu můžete zobrazit také v nabídce Aktivita. Uvidíte, nakolik jste dnes již byli aktivní, a můžete získat radu, jak dosáhnout svého cíle.

  • Jak na to: M200 vám nabízí různé možnosti, jak splnit svůj cíl denní aktivity. Sdělí vám, jak dlouho ještě musíte být aktivní, v závislosti na tom, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. Máte jeden cíl, ale celou řadu možností, jak ho dosáhnout. Cíl denní aktivity může být splněn při nízké, střední nebo vysoké intenzitě. Na hodinkách M200 ‚na nohou‘ znamená nízkou intenzitu, ‚chůze‘ znamená střední a ‚běh‘ znamená vysokou intenzitu. Další příklady aktivit nízké, střední a vysoké intenzity najdete ve webové službě a mobilní aplikaci Flow a můžete si vybrat nejlepší způsob, jak dosáhnout svého cíle.
  • Kroky: Ukazuje počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadovaný počet kroků.
  • Známky za nečinnost: Pokud během dne dostanete známky za nečinnost, zobrazí se zde.

Upozornění na nečinnost

Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro udržení si dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je důležité i to, abyste se vyhýbali dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. M200 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní, a pomůže vám tak přerušit sezení, aby se předešlo neblahým účinkům, které má na vaše zdraví.

Pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se text Je čas se hýbat, spolu se slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou procházku, protáhněte se nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat, nebo po stisknutí kteréhokoli tlačítka. Pokud se nezačnete hýbat do pěti minut, obdržíte známku za nečinnost, kterou uvidíte v nabídce Aktivita na hodinkách M200 a po synchronizaci v aplikaci a webové službě Flow.

V nabídce Aktivita na hodinkách M200 uvidíte své známky za nečinnost k aktuálnímu dni. Aplikace i webová služba Flow vám však ukážou, kolik známek za nečinnost jste dosud obdrželi. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k aktivnějšímu životnímu stylu.

Informace o spánku ve webové službě a aplikaci Flow

Budete-li mít hodinky M200 u sebe i v noci, budou sledovat váš spánek a jeho kvalitu (vydatný/neklidný). Nemusíte zapínat žádný režim spánku; hodinky z pohybů vašeho zápěstí automaticky poznají, že spíte. Doba spánku a jeho kvalita (vydatný/neklidný) se po synchronizaci M200 zobrazují ve webové službě a aplikaci Flow.

Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího dne. Přerušení spánku kratší než jedna hodina nezastaví záznam spánku, nepočítá se však do celkové doby spánku. Intervaly přerušení spánku, které jsou delší než jedna hodina, zastaví záznam spánku.

Čas, po který spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenáván jako vydatný spánek. Čas, po který se ve spánku hýbete a měníte svoji polohu, je zaznamenáván jako neklidný spánek. Použitý algoritmus neprovádí pouze jednoduchý součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým. Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.

Informace o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek, vám umožní pochopit, jak v noci spíte, a zda váš spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.

Údaje o aktivitě v aplikaci a webové službě Flow

S aplikací Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o své aktivitě takříkajíc za pochodu a bezdrátově je převádět z M200 do webové služby Flow. Webová služba Flow vám o vaší pohybové aktivitě a spánku poskytne ty nejpodrobnější informace. Pomocí zpráv o aktivitě (v záložce POKROK) můžete sledovat dlouhodobý trend své denní aktivity. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit buď denní, týdenní, nebo měsíční zprávy.

Můžete také sledovat své týdenní spánkové vzorce ve zprávě „Noční spánek“. Ukazuje, kolik hodin jste spali, a zároveň uvádí počet hodin vydatného a neklidného spánku, což umožňuje analyzovat spánek podrobněji. Ve zprávě o aktivitě uvidíte také nejlepší dny z hlediska denní aktivity, počtu kroků, spálených kalorií a spánku ve zvoleném časovém období.