Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninku

Přerušení/ukončení tréninku

Chcete-li pozastavit záznam tréninku, stiskněte LEVÉ tlačítko. Zobrazí se Záznam pozastaven. Pokud chcete pokračovat v záznamu, stiskněte PRAVÉ tlačítko.

Chcete-li záznam tréninku ukončit, stiskněte a podržte LEVÉ tlačítko v režimu pozastavení. Zobrazí se Záznam ukončen.

Záznam tréninku můžete ukončit také přímo bez pozastavení stisknutím a podržením LEVÉHO tlačítka.

Jestliže trénink ukončíte po jeho přerušení, čas, po který byl přerušen, nebude započítán do celkové doby tréninku.