Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Párování

Snímač tepové frekvence pracující s technologií Bluetooth Smart nebo mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet) musí být s hodinkami M200 spárovány, aby mohly fungovat společně. Párování vám zabere jen několik sekund a zajistí, že hodinky M200 budou přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení, čímž také umožní nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě dbejte na to, abyste párování provedli ještě doma, abyste předešli rušení od jiných zařízení.

Spárování mobilního zařízení s hodinkami M200

Pokud jste nastavení hodinek M200 prováděli pomocí mobilního zařízení, jsou hodinky už spárované. Pokud jste nastavení prováděli pomocí počítače a chtěli byste hodinky M200 používat s aplikací Polar Flow, spárujte je s mobilním telefonem, jak je uvedeno níže:

Před párováním mobilního zařízení:

 • Proveďte nastavení na adrese flow.polar.com/start podle pokynů v kapitole Nastavení hodinek M200.
 • Stáhněte si aplikaci Flow z obchodu App Store nebo Google Play.
 • Dbejte na to, aby v mobilním zařízení bylo zapnuté Bluetooth a vypnutý režim Letadlo.

Vezměte prosím na vědomí, že spárování musíte provést v aplikaci Flow, a NIKOLI v nastavení Bluetooth v mobilním zařízení.

Spárování mobilního zařízení:

 1. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Flow a přihlaste se pomocí účtu u Polaru, který jste si vytvořili při nastavování hodinek M200.
 2. Na hodinkách M200 stiskněte LEVÉ tlačítko.

  NEBO

  Na hodinkách M200 otevřete Nastavení > Párování a synchronizace > Párování a synchronizace zařízení a stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 3. Zobrazí se text Pro spárování se hodinkami M200 dotkněte zařízení. Dotkněte se hodinkami M200 mobilního zařízení.
 4. Na hodinkách M200 se zobrazí text Páruji.

   Uživatelé se systémem Android: Na mobilním telefonu se zobrazí požadavek ke spárování. Možná jej budete muset otevřít tak, že přejedete prstem od horní části displeje dolů a klepnete na oznámení. Poté klepněte na PÁROVAT.

 5. Na M200 se zobrazí text Potvrďte na druhém zařízení xxxxx. Na mobilním zařízení zadejte kód PIN z hodinek M200 v požadavku ke spárování a klepněte na Párovat/OK.

   Uživatelé se systémem Android: Možná budete muset požadavek ke spárování otevřít tak, že přejedete prstem od horní části displeje dolů a klepnete na oznámení.

 6. Na hodinkách M200 se zobrazí Páruji a pokud párování proběhlo úspěšně, zobrazí se Synchronizuji a proběhne synchronizace s mobilním zařízením.

 

Spárování snímače tepové frekvence s hodinkami M200

Když používáte snímač tepové frekvence Polar Bluetooth Smart, který je spárovaný s hodinkami M200, hodinky neměří vaši tepovou frekvenci na zápěstí.

Snímač tepové frekvence můžete s hodinkami M200 spárovat dvěma způsoby:

 1. Připněte si navlhčený snímač tepové frekvence podle pokynů v návodu k jeho použití.
 2. Na hodinkách M200 přejděte do Nastavení > Párování a synchronizace > Párování a synchronizace zařízení a stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 3. Dotkněte se hodinkami M200 snímače tepové frekvence.
 4. Během párování se zobrazí Páruji a po jeho dokončení Dokončeno.

NEBO

 1. Připněte si snímač tepové frekvence podle pokynů v návodu k jeho použití.
 2. Zahajte trénink, jak je popsáno v kapitole Zahájení tréninku.
 3. Dotkněte se hodinkami M200 snímače tepové frekvence.
 4. Budete vyzváni, abyste spárovali M200 se snímačem tepové frekvence. Zobrazí se například Spárovat Polar H7.... Přijměte požadavek ke spárování stisknutím PRAVÉHO tlačítka.
 5. Během párování se zobrazí Páruji a po jeho dokončení Dokončeno.

Spárování váhy Polar Balance s hodinkami M200

Existují dva způsoby, jak váhu Polar Balance spárovat s hodinkami M200:

 1. Stoupněte si na váhu. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
 2. Po pípnutí začne na displeji váhy blikat ikona Bluetooth, což znamená, že připojení je aktivní. Váha je připravena ke spárování s hodinkami M200.
 3. Na hodinkách M200 stiskněte a podržte LEVÉ tlačítko. Na hodinkách M200 se zobrazí text Vyhledávám.
 4. Během párování se na hodinkách M200 zobrazí Páruji a po jeho dokončení Dokončeno.

NEBO

 1. Na hodinkách M200 přejděte do Nastavení > Párování a synchronizace > Párování a synchronizace zařízení a stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 2. Hodinky M200 začnou vyhledávat váhu. Na hodinkách M200 se zobrazí text Vyhledávám.
 3. Stoupněte si na váhu. Na displeji váhy se zobrazí vaše hmotnost.
 4. Po pípnutí začne na displeji váhy blikat ikona Bluetooth, což znamená, že připojení je aktivní.
 5. Během párování se na hodinkách M200 zobrazí Páruji a po jeho dokončení Dokončeno.

Váhu lze spárovat se 7 různými zařízeními od Polaru. Když počet spárovaných zařízení překročí 7, první párování se odstraní a nahradí novým.

Odebrání párování

Pokud odeberete párování podle následujících pokynů, odeberou se VŠECHNY spárované snímače a mobilní zařízení.

Pokud máte problémy se synchronizací hodinek M200 s mobilním zařízením nebo se vám nezobrazuje hodnota tepové frekvence ze spárovaného snímače tepové frekvence s hrudním pásem, můžete připojení zkusit opravit tak, že stávající párování odeberete a spárujete zařízení znovu.

Chcete-li odebrat párování se snímači a mobilními zařízeními:

 1. Na hodinkách M200 přejděte do Nastavení > Párování a synchronizace > Odebrat párování a stiskněte a podržte PRAVÉ tlačítko.
 2. Zobrazí se text Smazat párování? Potvrďte stisknutím PRAVÉHO tlačítka.
 3. Po dokončení se zobrazí text Párování smazáno.